Jūs atrodaties šeit

Izsoles

VAS „Elektroniskie sakari” pārdod atklātā izsolē, ar augšupejošu soli, lietotu datortehniku.

(Datortehnikas saraksts pievienots Izsoles noteikumu pielikumā Nr.5)

 

Izsoles noteikumu saņemšana un objektu apskate:

Izsoles noteikumus elektroniskā formātā var saņemt VAS „Elektroniskie sakari” mājas lapā www.vases.lv.

Izsoles noteikumus saņemt drukātā veidā un apskatīt izsolē pārdodamo datortehniku var no 2018. gada 5. marta līdz 2018. gada 20. martam laikā no plkst. 09:00 līdz 12:00, VAS „Elektroniskie sakari” birojā Eksporta ielā 5, Rīgā, iepriekš sazinoties ar izsoles kontaktpersonu pa tālruni: +371 29164984.

Izsoles datums un laiks: 2018.gada 20. marts plkst. 14:00.

Izsoles vieta: VAS „Elektroniskie sakari”, Eksporta iela 5, Rīga.

 

Reģistrēšanās pieteikumu pieņemšana: izsoles dienā no plkst. 13:00 līdz 13:30.

Dalības maksa: EUR 10.00 (desmit euro, 00 centi), PVN 21 % tajā skaitā, kas jāiemaksā ar pārskaitījumu Izsoles noteikumos norādītajā VAS “Elektroniskie sakari” kontā pirms reģistrēšanās par izsoles dalībnieku – līdz 2018. gada 20. martam (ieskaitot).

Sadarbības institūcijas