Jūs atrodaties šeit

Informatīvie materiāli

Šeit apkopoti visi ar VAS ES darbību saistītie informatīvie bukleti.

Radiofrekvenču spektra izmantošanas vadlīnijas

Publisku, liela mēroga sporta, kultūras un izklaides pasākumu laikā Latvijā

Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos

Eiropas Savienības Sociālā fonda projekts, kurā no šī gada piedalās arī VAS "Elektroniskie sakari"

Pakalpojumu statistika

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu uzskaites rādītāji saskaņā ar MK 2017.gada 4.jūlija noteikumu Nr.399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība" 23.punktu

SKUDRA

Mūsdienīga monitoringa programmatūra, kas efektīvi analizē radiomonitoringa datus, būtiski ietaupot laiku un resursus.