Jūs atrodaties šeit

Rekvizīti

VAS "Elektroniskie sakari"

Juridiskā/biroja adrese: Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010

Reģistrācijas Nr. 40003021907

PVN Nr. LV40003021907

Norēķinu konti:

AS "Citadele banka", kods: PARXLV22
Konta Nr. LV14PARX0000231601015


"Luminor Bank" AS, kods: RIKOLV2X
Konta Nr. LV38RIKO0002010027504


"Swedbank" AS, kods: HABALV22
Konta Nr. LV76HABA000140J045890