Lietošanas atļaujas pieprasījums

Kāpēc nepieciešams aizpildīt lietošanas atļaujas pieprasījumu?

Pēc radioiekārtas uzstādīšanas iesniedzējam piecu darbdienu laikā valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" jāiesniedz lietošanas atļaujas pieprasījums, kurā ietverts paziņojums par radioiekārtas vai radiosakaru tīkla gatavību nodošanai ekspluatācijā un apliecinājums par atbilstību uzstādīšanas atļaujā noteiktajiem parametriem.

Sīkāka informācija pieejama Ministru kabineta 2023. gada 21. marta noteikumos Nr. 133 "Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju noteikumi".

Lietošanas atļaujas pieprasījums Saite uz dokumenta paraugu Lietošanas atļaujas pieprasījums