Apmācību kurss radioinženieriem par radiofrekvenču spektra izmantošanas jautājumiem

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam organizēt un novadīt  kompleksas apmācības radioinženieriem, teoriju papildinot ar praktisku sadaļu. Katra klienta darbības specifikai tiek pielāgota apmācību programma, fokusējoties tieši uz klienta aktuālajām tēmām VASES kompetences ietvaros.

Piedāvājam pilnveidot zināšanas par šādām tēmām:

  • Radiofrekvenču spektra monitorings;
  • Radiotraucējumi – cēloņi un mehānismi;
  • Radiotraucējumu novēršana;
  • Nevēlamie izstarojumi (ārpusjoslas un blakusjoslas izstarojumi);
  • Mēruztvērēji un spektra analizatori;
  • Elektromagnētiskā lauka mērījumi u.c.

Praktiskā sadaļa - radiotraucējumu noteikšana, darbs ar spektra analizatoru.

 

Kam tas ir domāts?

Telekomunikāciju uzņēmumu tehniskajam personālam, radioinženieriem.

 

Ieguvumi

  • Iespēja pilnveidot radioinženiera darbam nepieciešamās zināšanas;
  • Klienta vajadzībām pielāgota apmācību programma;
  • Kvalitatīvi izdales materiāli;
  • Praktisks darbs ar profesionālu aprīkojumu.

 

 

Pakalpojuma pieteikšana un piedāvājuma saņemšana:

VAS Elektroniskie sakari

Projektu vadītāja

Diāna Baranova

E-pasts: Diana.Baranova@vases.lv

Tālrunis: +371 26562333