Fiksētie radiosakari

Fiksētā radiosakaru dienesta ikona

Kas ir fiksētie radiosakari?

Fiksētie radiosakari nodrošina sakarus starp noteiktiem nekustīgiem punktiem. Šajā gadījumā raidītājs, kurš atrodas konkrētā punktā, komunicē ar vienu vai vairākiem uztvērējiem, kuri atrodas attiecīgos punktos. Fiksēto radiosakaru pielietošanas iespējas ir ļoti plašas, t.s.:

 • nodrošina savienojumus starp publiskajām mobilajām bāzes stacijām;
 • TV un radio programmu pārraidīšana no studijām uz apraides raidītāju;
 • mezglu savienošana privātajos vai korporatīvajos komunikāciju tīklos, ieskaitot interneta pakalpojumu nodrošināšanu;
 • operatīvo dienestu sakari;

Latvijā fiksētajiem bezvadu sakariem izmanto radiofrekvenču spektru no 2 GHz līdz 86 GHz

Plānojot radiolīniju un izvēloties frekvenču joslas jāņem vērā vairāki faktori:

 • plānotās līnijas garums,
 • nepieciešamai datu pārraides ātrums
 • radiofrekvenču spektra pieejamība konkrētajā vieta
 • Iekārtu pieejamība un to atbilstība normatīvajiem aktiem,
 • laika apstākļiem (nokrišņu intensitāte konkrētajā reģionā)
 • un citi.

Radiofrekvenču diapazoni

Nacionālajā radiofrekvenču plānā1 noteiktā radiofrekvenču spektra un tā izmantošanas nosacījumu kopsavilkuma tabula2 Fiksētā dienesta3 PP konfigurācijas4 radiosakaru sistēmu darbībai5 (joslās līdz 86 GHz)

 

Nr.

p.k.

Frekvenču josla

Radiosaskarne6

ECC vai ITU Rekomendācija

Radiokanālu plānojums

Dupleksais atdalījums

Minimālais radiolīnijas

garums

Maksimālais radiokanāla platums

Piezīmes

1.

2025-2290 MHz

RS FX.020PP

T/R 13-01

FDD

175 MHz

Nav noteikts

14 MHz

 

2.

5985-6425 MHz

RS FX.060-1PP

ERC/REC 14-01

FDD

252,04 MHz

Nav noteikts

29,65 MHz

Plānots 59,3 MHz7

3.

6425-7125 MHz

RS FX.060-2PP

ERC/REC 14-02

FDD

340 MHz

10 km

40 MHz

Plānots 80 MHz7

4..

7125-7425 MHz

RS FX.070-1PP

ECC/REC/(02)06

FDD

154 MHz

10 km

28 MHz

 

5.

7425-7900 MHz

RS FX.070-2PP

ECC/REC/(02)06

FDD

245 MHz

10 km

56 MHz

 

6.

7900-8500 MHz

RS FX.080PP

ECC/REC/(02)06

FDD

310 MHz

8 km

56 MHz

 

7.

10-10,15 GHz [1]

RS FX.100PP

ERC/REC 12-05 E

Vienvirziena RRL

vai FDD

 

112 MHz

Nav noteikts

28 MHz

 

8.

10,3-10,5 GHz

RS FX.103PP

ERC/REC 12-05 E

FDD

10,5 MHz

Nav noteikts

Solis 31,5 MHz

 

9.

10,7-11,7 GHz

RS FX.110-2PP

ERC/REC 12-06 ANNEX 2,4

FDD

490 MHz

5 km

112 MHz

 

10.

12,75-13,25 GHz

RS FX.130PP

ERC/REC 12-02 E

FDD

266 MHz

Nav noteikts

56 MHz

 

11

14,5-15,35 GHz

RS FX.150PP

ERC/REC 12-07 E

FDD

728 MHz

Nav noteikts

28 MHz

Plānots 56 MHz7

12.

17,7-18,7 GHz

RS FX.180PP

ERC/REC 12-03

FDD

1010 MHz

Nav noteikts

110 MHz

Plānots 220 MHz7

13.

21,2-21,4 GHz

RS FX.210PP

ITU-R. F.637-4

Vienvirziena RRL

Nav paredzēts

Nav noteikts

28 MHz

 

14.

22,0-23,6 GHz

RS FX.230PP

T/R 13-02

FDD

1008 MHz

Nav noteikts

112 MHz

Plānots 224 MHz7

15.

22,6-23 GHz

RS. fX.230-1PP

T/R 13-02

Vienvirziena RRL

Nav paredzēts

Nav noteikts

28 MHz

 

16.

24,25-24,5 GHz

RS. fX.240PP

T/R 13-02

Vienvirziena RRL

Nav paredzēts

Nav noteikts

28 MHz

 

17.

24,5-24,717/

25,557-25,725 GHz

RS FX.260-1PP

T/R 13-02

FDD

1008 MHz

Nav noteikts

56 MHz

Plānots 112 MHz7,

EK lēmums

2019/7848

18.

30,0 – 31,3 GHz

Nav noteikts

ECC/REC/(02)02

Nav noteikts

Nav noteikts

Nav noteikts

Nav noteikts

 

19.

32,375-32,571/

33,187-33,383 GHz

RS FX.320-1PP

ERC/REC/(01)02

FDD

812 MHz

Nav noteikts

56 MHz

Plānots 112 MHz7

20.

37-39,5 GHz

RS FX.380PP

T/R 12-01

FDD

1260 MHz

Nav noteikts

112 MHz

Plānots 224 MHz7

21.

48,5-50,2 GHz

RS FX.490PP

ERC/REC 12-11

FDD

884 MHz

Nav noteikts

112 MHz

 

22.

51,4-52,6 GHz

RS FX.520PP

ERC/REC 12-11

FDD

616 MHz

Nav noteikts

112 MHz

 

23.

55,78 – 57 GHz

RS FX.560PP

ERC/REC 12-12

FDD

616 MHz

Nav noteikts

112 MHz

 

24.

57 – 64 GHz

RS FX.600PP

ECC/REC/(09)01

TDD(57-59/63-64GHz)

FDD (59-63GHz)

Vienā virzienā

2 GHz

Nav noteikts

50 MHz x n (n=1, 2, 3,…, 140)

EK lēmums 2019/13459

25.

71 – 86 GHz

RS FX. 740PP

ECC/REC/(05)07

 

TDD

FDD

Vienā virzienā

10 GHz

Nav noteikts

250 MHz x n (n = 1, 2, 3, .., 8)

 

1 Ministru kabineta 2009. gada 6. oktobra noteikumi Nr.1151 “Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)”.

2 Kopsavilkuma tabulā fiksētajam ir informatīvs raksturs, kas sniedz priekšstatu par radiofrekvenču spektra izmantošanas atšķirībām dažādās joslās. Precīzi radiofrekvenču spektra izmantošanas nosacījumi fiksēti spēkā esošā Nacionālā radiofrekvenču plāna1

 redakcijā.

3 Fiksētais dienests: Radiosakari starp noteiktiem fiksētiem punktiem.

4 PP (Point to Point): punkta–punkta sakari: Sakari ko nodrošina ar savienojumu, piemēram, ar radiorelejlīniju starp divām stacijām, kas atrodas noteiktos fiksētos punktos.

5 Radiofrekvenču spektrs pieejams ikvienam, t.sk. 5G sakaru tīkliem, Elektronisko sakaru likuma 50. pantā noteiktā kārtībā.

6 Radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgie nosacījumi noteikti radiosaskarnēs Nacionālā radiofrekvenču plāna1 2.pielikumā.

7 Plānotā maksimālā radiokanāla paplašinājuma statuss “Plānots”, līdz spēkā stāsies Ministra kabineta apstiprināti grozījumi Nacionālā radiofrekvenču plānā1.

8 Radiofrekvenču spektra 24,25 - 27,5 GHz joslas izmantošanas nosacījumus precizēs EIROPAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMA 2019/784/ES ieviešanas procesā. 

9 Radiofrekvenču spektra 57 - 66 GHz joslas izmantošanas nosacījumus precizēs EIROPAS KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMA 2019/1345/ES ieviešanas procesā.

Harmonizētie diapazoni

Latvijā ir noteiktas šādas harmonizētās frekvenču joslas:

 • 10,5 - 29,5 GHz diapazonā FWA sistēmām atbilstoši CEPT rekomendācijai CEPT/ERC/REC 13-04:
Diapazona apzīmējums Frekvenču josla
10,5 GHz 10,15 - 10,30 GHz / 10,50 - 10,65 GHz
26 GHz daļēji 24,5 - 26,5 GHz
28 GHz daļēji 27,5 - 29,5 GHz
 • MWS sistēmām atbilstoši CEPT lēmumam CEPT/ERC/DEC(99)15:
Diapazona apzīmējums Frekvenču josla
42 GHz 40,5 - 43,5 GHz

Priekšroka dodama FDD sistēmām, ņemot vērā duplekso radiokanālu iedalījumu harmonizētajos Eiropas kanālu plānos. TDD sistēmu ieviešanai nepieciešamas papildus aizsargjoslas (vismaz divkārt plašākas nekā FDD sistēmām - skat. ERO Report 99).

Frekvenču diapazons 2400-2483,5 MHz ir koplietošanas diapazons, kas pamatā paredzēts plaša patēriņa, sadzīves radioiekārtu, citu mazas jaudas, neliela attāluma radioiekārtu un/vai rūpnieciskiem, zinātniskiem, medicīniskiem (ISM - Industrial, Scientific, Medical) nolūkiem pielietojamu radioviļņus izstarojošu iekārtu darbam. Radioiekārtas koplietošanas frekvenču diapazonos nedrīkst radīt radiotraucējumus citu radioiekārtu darbam un tām ir jāsamierinās ar citu radioiekārtu radītiem radiotraucējumiem – sekundārs statuss. Izmantojot šo diapazonu, jāņem vērā, ka netiek nodrošināts garantēts datu pārraides ātrums, pieļaujamā kļūdu varbūtība un sakaru kvalitāte.

Radiokanālu plāni, standarti

Harmonizētie diapazoni

Diapazons Dupleksu
frekvenču bloku
skaits
Viena
frekvenču bloka platums,
MHz
Radiokanālu plāns Standarts
10,5 GHz 5 30 CEPT/ERC/REC 12-05 EN 301 021 (TDMA);
EN 301 080 (FDMA);
EN 301 124 (DSCDMA);
EN 301 253 (FHCDMA)
26 GHz 24 28 CEPT/ERC/REC T/R 13-02;
ERC/REC/(00)05
EN 301 213-1 (Basic parameters);
EN 301 213-2 (FDMA);
EN 301 213-3 (DSCDMA);
EN 301 213-4 (TDMA)
28 GHz 14 28 CEPT/ERC/REC T/R 13-02;
ERC/REC/(01)03;
ERC/DEC/(00)09
EN 301 213-1 (Basic parameters);
EN 301 213-2 (FDMA);
EN 301 213-3 (DSCDMA);
EN 301 213-4 (TDMA)
42 GHz 6 500 . .

10,5 GHz diapazons

Kan.Nr. CRS TX,MHz TS TX,MHz Sadalījums Piezīmes
1 10165 10515 Operators 1 .
2 10195 10545 Radiolīnijas punkts-punkts .
3 10225 10575 Operators 2 .
4 10255 10605 Operators 1 .
5 10281,375 10631,375 Operators 3 22,75 MHz kanāls
Kan.Nr. CRS TX,MHz TS TX,MHz Sadalījums Piezīmes
1 24563 25571   1
2 24591 25599   1
3 24619 25627   1
4 24647 25655   1
5 24675 25683   1
6 24703 25711   1
7 24731 25739 aizsargjosla 2
8 24759 25767 aizsargjosla 2
9 24787 25795 Operators 1 3
10 24815 25823 Operators 1 3
11 24843 25851 aizsargjosla 3
12 24871 25879 brīvs 3
13 24899 25907 aizsargjosla 3
14 24927 25935 Operators 3 3
15 24955 25963 Operators 3 3
16 24983 25991 aizsargjosla 3
17 25011 26019 Operators 4 3
18 25039 26047 Operators 4 3
19 25067 26075 aizsargjosla 3
20 25095 26103 Operators 5 3
21 25123 26131 Operators 5 3
22 25151 26159 aizsargjosla 3
23 25179 26187 Operators 6 3
24 25207 26215 Operators 6 3
25 25235 26243 aizsargjosla 3
26 25263 26271 Operators 7 3
27 25291 26299 Operators 7 3
28 25319 26327 aizsargjosla 3
29 25347 26355 aizsargjosla 3
30 25375 26383 Operators 8 3
31 25403 26411 Operators 8 3
32 25431 26439 Operators 8 3
Kan.Nr. CRS TX,MHz TS TX,MHz Sadalījums
19 28066,5 29074,5 Operators 1
20 28094,5 29102,5 Operators 1
21 28122,5 29130,5 Operators 1
22 28150,5 29158,5 Operators 1
23 28178,5 29186,5 Operators 1
24 28206,5 29214,5 Operators 1
49 28227,5 29235,5 Operators 1
14MHz kanāls
50 28241,5 29249,5 14MHz aizsargjosla
51 28255,5 29263,5 14MHz aizsargjosla
52 28269,5 29277,5 Operators 2
14MHz kanāls
27 28290,5 29298,5 Operators 2
28 28318,5 29326,5 Operators 2
29 28346,5 29354,5 Operators 2
30 28374,5 29382,5 Operators 2
31 28402,5 29410,5 Operators 2
32 28430,5 29438,5 Operators 2

Koplietošanas frekvenču diapazons

Elektromagnētiskās saderības nodrošināšana koplietošanas radiofrekvenču diapazonā

VAS ES atgādina, ka radioiekārtu darbību koplietošanas joslās reglamentē Ministru kabineta noteikumiNr.1151 „Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)” .Saskaņā ar šiem noteikumiem, izmantojot radioiekārtas koplietošanas radiofrekvenču joslās vai radiofrekvenču kanālos, jāņem vērā, ka tās nav aizsargātas pret kaitīgiem radiotraucējumiem, kā arī tās nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus. Elektromagnētiskā saderība koplietošanas radiofrekvenču joslās tiek nodrošināta vispārīgā veidā, proti, ir noteikti vispārīgi radiostaciju tehniskie parametri un traucējumu avoti netiek meklēti. Savukārt gadījumos, kad koplietošanas frekvenču joslās strādājošajās iekārtas rada traucējumus radioiekārtām, kas strādā ārpus koplietošanas diapazona un spektru izmanto atbilstoši radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujai, VAS ES izmanto savas tiesības, kas noteiktas normatīvajos aktos par radiofrekvenču spektra lietošanu, un veic nepieciešamos pasākumus, lai traucējumus novērstu. Šādu radiotraucējumu gadījumā VAS ES ir tiesīga pārbaudīt radioiekārtas un to lietošanas atbilstību normatīvajiem aktiem – sakaru iekārtas uzstādīšanas vietā apskatot iekārtu, pārbaudot iekārtas tehnisko dokumentāciju, atbilstības apliecinājumus, citus ar iekārtas uzstādīšanu vai lietošanu saistītos dokumentus. Ja radioiekārta lietota, pārkāpjot normatīvo aktu prasības par radiofrekvenču spektra lietošanu vai ir novēroti radiotraucējumi, VAS ES ir tiesīga pieprasīt šādas radioiekārtas vai traucējošas iekārtas darbības tūlītēju pārtraukšanu. Atbildību par pārkāpumiem nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 146. un 1461. pants.

Atļautie tehniskie parametri:

 • maksimālā EIRP: 100mW (+20dBm)
 • spektrālais jaudas blīvums DSSS iekārtām: -20dBW/1MHz
 • spektrālais jaudas blīvums FHSS iekārtām: -10dBW/100kHz
 • antenas - integrētās (iebūvētās), iekārtu ražotāja speciāli noteiktās (arī ārējās) vai citu ražotāju ārējās antenas.

Lietojot radioiekārtas ar iebūvētām vai iekārtu ražotāja speciāli noteiktām antenām, antenu modelim un parametriem jāatbilst sertifikācijas dokumentos norādītajam.

Citu ražotāju ārējo antenu pielietošana ir pieļaujama, ja radiostacijas lietošanas atļaujas pieteicējs ar mērījumu rezultātiem un citiem dokumentiem apliecina pieteiktās radiostacijas atbilstību noteiktajiem ierobežojumiem.

 

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv