Informācija par radioiekārtu neatbilstībām

Informācija par DECT 6.0

DECT 6.0 iekārtas Latvijā ir aizliegts gan lietot, gan izplatīt.

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) ir uzlabotā ciparu bezauklas telesakaru sistēma, ko Eiropā un arī ārpus tās plaši izmanto gan bezvadu telefoni, gan dažādas skaņas pārraides iekārtas. Eiropā DECT iekārtās radiosakariem starp bāzi un klausuli tiek izmantota frekvenču josla no 1880 līdz 1900 MHz. Savukārt ASV un Kanādas tirgum paredzētās DECT 6.0 iekārtas izmanto citu frekvenču joslu - no 1920 līdz 1930 MHz. Tieši izmantojamo frekvenču atšķirības dēļ DECT 6.0 sistēmas iekārtas nedrīkst izmantot Eiropā, kur frekvenču josla 1920 līdz 1930 MHz ir paredzēta tikai un vienīgi publiskiem mobilo sakaru tīkliem. Līdz ar to jebkādu citu iekārtu darbība šajā joslā ir aizliegta, jo tās var radīt kaitīgus radiotraucējumus mobilo sakaru tīklu bāzes staciju darbībai. Šo traucējumu rezultātā mobilo telefonu un citu mobilo ierīču lietotājiem var nebūt pieejami mobilā sakaru tīkla pakalpojumi, kas nozīmē, ka DECT 6.0 iekārtas darbības brīdī ar mobilo telefonu nebūs iespējams ne sūtīt īsziņas, ne izmantot mobilo internetu, ne arī veikt zvanus, tai skaitā izsaukt ātro palīdzību un citus ārkārtas dienestus.

Viens no DECT 6.0 izplatības iemesliem ir mīts, ka tā ir jauna DECT versija vai, ka DECT 6.0 ir labāks par Eiropas DECT. Patiesībā uz DECT 6.0 standartu attiecinātajam reklāmas sauklim "interference free communication" ("sakari bez traucējumiem") ir nozīme vienīgi ASV un Kanādā sakarā ar vietējām frekvenču izmantošanas īpatnībām, kur DECT 6.0 iekārtas tiek piedāvātas kā alternatīva tur izmantojamiem 2,4 GHz un 5,8 GHz bezvadu telefoniem.

Lai izvairītos no tādu radioiekārtu iegādes, kuru lietošana Latvijā nav pieļaujama, VAS "Elektroniskie sakari" aicina pievērst sevišķu uzmanību marķējumam uz iekārtas un iepakojuma, kā arī pievienotajai informācijai. Šajā gadījumā, pirmkārt, tas ir DECT 6.0 vai DECT 6.0 PLUS logo, kas norāda, ka tā ir DECT 6.0 iekārta.

1.9 GHz  (1,920 – 1,930 GHz)

Nav atļauts Eiropas Savienībā

Ar sarkanām svītrām pārsvītroti DECT 6.0 sakaru sistēmā 1.9 GHz  (1,920 – 1,930 GHz) strādājoši bezauklas telefoni, bezvadu austiņas, tādējādi norādot, ka šādu iekārtu lietošana Latvijā nav atļauta, jo šādu iekārtu darbība var izraisīt radiotraucējumus citiem radiosakaru lietotājiem. DECT 6.0 sistēmā strādājošas iekārtas paredzētas citu pasaules reģionu tirgiem ar citu frekvenču sadalījumu.

1.8 GHz  (1,880 – 1,900 GHz)

Ir atļauts Eiropas Savienībā

Eiropas, tostarp Latvijas tirgum paredzētie bezauklas telefoni, kas cita starpā apzīmēti ar CE marķējumu, var darboties 1.8 GHz  (1,880 – 1,900 GHz) joslā.

Informācija par slāpētājiem

Sakaru slāpētāji (angļu val. – jammers) ir iekārtas, kuras ir paredzētas traucējumu radīšanai, lai pārtrauktu radiosakarus.

Šādu iekārtu darbība var ne tikai radīt neērtības mobilo sakaru pakalpojumu lietotājiem, kas izpaužas kā traucēti sakari vai kā sakaru pārtraukums (nav mobilā interneta, neesi sazvanāms un nevari piezvanīt citiem), bet arī būt bīstama, jo GSM/UMTS, GPS, PMR, TETRA un citas radio tehnoloģijas tiek izmantotas arī cilvēka drošības, veselības nodrošināšanai vai dzīvības glābšanai. Kritiskās situācijās var būt liktenīga jebkura aizkavēšanās, kas radusies dēļ traucētiem sakariem (tai skaitā sakariem, ko izmanto glābšana dienesti) vai neesošas GPS navigācijas. Līdz ar to saskaņā ar normatīvajiem aktiem (Elektronisko sakaru likums, Ministru kabineta 2024.gada noteikumi Nr. 215) nav pieļaujama radiotraucējumu radīšana radiosakariem un traucējošu iekārtu izplatīšana, izņemot īpašus, piemēram, ar Valsts drošības iestāžu, Nacionālo bruņoto spēku darbību saistītus gadījumus, kad slāpētāju lietošana notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2022. gada 11. oktobra noteikumi Nr. 628 “Speciālo radiolīdzekļu izmantošanas kārtība”.

Lai neapdraudētu sevi un apkārtējos, VAS „Elektroniskie sakari” atgādina, ka sakaru slāpētāju lietošana Latvijā ir aizliegta.