Inženiertehniskie pakalpojumi

Radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumi

Radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumu veikšana radiofrekvenču diapazonā no 100 kHz līdz 6GHz un radiosignāla līmeņa noteikšana. Lasīt vairāk

Mobilo sakaru tīklu pārklājumu noteikšana

Signāla izplatīšanas mērījumu veikšana klienta norādītajā ceļa posmā, kustībā GSM, UMTS un LTE tehnoloģijām, izmantojot mobilo sakaru tīklu mērīšanas sistēmu. Lasīt vairāk

Nejonizējoša starojuma mērījumi mobilo sakaru bāzes stacijas, radio vai TV raidītāja nodošanai ekspluatācijā

Elektromagnētiskā lauka intensitāti (E [V/m]) vai jaudas blīvumu (S [W/m2] noteikšana klienta noteiktajā vietā un izmantotajā frekvenču joslā no 100 kHz līdz 6 GHz. Lasīt vairāk

Sakaru trases tehnisko parametru noteikšana

Antenu sakaru trases parametru teorētisko aprēķinu veikšana, t.i., antenu uzstādīšanas augstuma noteikšana radiorelejlīnijas (RRL) tiešās redzamības nodrošināšanai. Lasīt vairāk

Inmarsat galiekārtas aktivēšana

Inmarsat galiekārtas aktivēšana un ar to saistītās darbības - datu atjaunināšana, darbības atļaušana un aizliegšana, deaktivēšana. Lasīt vairāk