Izsoles

VAS „Elektroniskie sakari” pārdod atklātā izsolē, ar augšupejošu soli, lietotu datortehniku.

(Datortehnikas saraksts pievienots Izsoles noteikumu pielikumā Nr.5)

Izsoles noteikumu saņemšana un objektu apskate:

Izsoles noteikumus elektroniskā formātā var saņemt VAS „Elektroniskie sakari” mājas lapā www.vases.lv.

Izsoles noteikumus saņemt drukātā veidā un apskatīt izsolē pārdodamo datortehniku var no 2023. gada 29. maija līdz 2023. gada 06. jūnijam laikā no plkst. 09:00 līdz 12:00, VAS „Elektroniskie sakari” birojā Eksporta ielā 5, Rīgā, iepriekš sazinoties ar izsoles kontaktpersonu pa tālruni: +371 29253627.

Izsoles datums un laiks: 2023. gada 08. jūnijs plkst. 11:00.

Izsole vieta: VAS „Elektroniskie sakari”, Eksporta iela 5, Rīga.

Reģistrēšanās pieteikumu pieņemšana: izsoles dienā no plkst. 10:30 līdz 10:50.

Dalības maksa: EUR 6.00 (seši euro, 00 centi), PVN 21 % tajā skaitā, kas jāiemaksā ar pārskaitījumu Izsoles noteikumos norādītajā VAS “Elektroniskie sakari” kontā pirms reģistrēšanās par izsoles dalībnieku – līdz 2023. gada 08. jūnijam, plkst. 10:00.