Klientu pašapkalpošanās portāls

 

Lai klientiem nodrošinātu ātrāku un ērtāku piekļuvi esošajām radiofrekvenču piešķīruma lietošanas atļaujām tiešsaistē, VAS “Elektroniskie sakari” (turpmāk - VAS ES) turpina darbu pie integrētās pakalpojumu sniegšanas sistēmas attīstības, kā rezultātā ir paplašināta klientu pašapkalpošanās portāla https://www.radioatlaujas.lv (Klientu portāls) funkcionalitāte.

Klientu portālā ir nodrošināta pieeja visu sakaru veidu radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām. Tajā ir pieejams arī finanšu informācijas bloks, kas satur informāciju par valsts deleģēto funkciju, t.i., elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumiem un elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas projektu izskatīšanas un akceptēšanas pakalpojumiem, rēķiniem un to apmaksu. Klientu portālā ir iespējams veikt maksājumus.

Kopš 2024. gada 1. janvāra portālā ir iespēja arī aizpildīt un iesniegt atļauju pieprasījumus un redzēt to izpildes statusu.

Aizvien aicinām klientus uzsākt lietot portālu https://www.radioatlaujas.lv. Portāls ir pieejams klientiem, kas VAS ES ir saņēmuši valsts deleģētos pakalpojumus, t.i., ir saņēmuši radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļauju vai iesnieguši izskatīšanai elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehnisko projektu.

Klienti, kas ir fiziskas personas (Latvijas rezidenti), var piekļūt savam profilam Klientu portālā bez pieteikuma aizpildīšanas VAS ES, autentificējoties ar vienoto pieteikšanos, izmantojot Latvija.lv sistēmu.

Citos gadījumos, lai uzsāktu Klientu portāla lietošanu, nepieciešams aizpildīt un iesniegt VAS ES Klientu portāla lietošanas pieteikumu, kurā klients norāda pilnvaroto personu (lietotāju), kas varēs piekļūt portālā klienta datiem.

Klientam par katru lietotāju jāaizpilda atsevišķs pieteikums. Klienta profilam piesaistītie lietotāji portālā varēs autentificēties ar vienoto pieteikšanos, izmantojot Latvija.lv sistēmu. Autentifikācijai varēs izmantot arī e-pastu un paroli, ja tas būs norādīts pieteikumā.

Ērtākai un ātrākai saziņai pieteikumu aicinām parakstīt ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīt uz vases@vases.lv vai mūsu uzņēmuma oficiālo e-adresi, izmantojot Latvija.lv sistēmu.

Piekļuve portālam tiks nodrošināta tikai pēc parakstīta pieteikuma oriģināla saņemšanas VAS ES.

Reģistrācija un klientu portāla lietošana ir bez maksas.

 

VAS “Elektroniskie sakari” Klientu portāla lietošanas noteikumi  
Klientu portāla lietošanas pieteikums  
Klientu portāla lietošanas atteikums  
VAS “Elektroniskie sakari” Klientu  portāla lietotāja instrukcija