Mobilo sakaru tīklu pārklājumu noteikšana

Mobilo sakaru tīklu pārklājumu mērīšanas sistēma, kas sastāv no mēruztvērēja un vadības programmatūras

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam pēc klienta pieprasījuma, izmantojot mobilo sakaru tīklu mērīšanas sistēmu, klienta norādītajā ceļa posmā, kustībā veikt signāla izplatīšanas mērījumus GSM, UMTS un LTE tehnoloģijām, nosakot katrai tehnoloģijai šādus parametrus:

  • GSM (2G) – Rxlevel, Cell ID, ARFCN, frekvenču josla u.c.;
  • UMTS (3G) – RSCP, Ec/Io, SC, Cell ID, UARFCN, frekvenču josla u.c.;
  • LTE (4G) – RSRP, RSRQ, PCI, Cell ID, EARFCN, frekvenču josla u.c

Mērījumu rezultāti pieejami dažādos formātos: *ASCII, *EXCEL, *mif (Mapinfo), *pdf.

Vidēji vienas darba dienas laikā ir iespējams veikt mērījumus 200 – 250 km garam ceļa posmam.

 

Kam tas ir domāts?

Publisko mobilo tīklu operatoriem.

 

Ieguvumi

  • Pilnvērtīga informācija par būtiskākajiem tīkla kvalitātes parametriem visām tīklu tehnoloģijām;
  • Dati vai bāzes staciju pārklājums ir nodrošināts pietiekošā līmenī;
  • Cilvēkresursu efektīva izmantošana.
  •  

Cena

Katrs pieprasījums tiek izvērtēts individuāli,  jo aprēķināmie lielumi var mainīties atkarībā no darba apjoma, izpildes termiņiem, izmantotā aprīkojuma, ceļa posma garuma u.c.

 

Pakalpojumu pieteikšana

VAS Elektroniskie sakari

Projektu vadītāja

Diāna Baranova

E-pasts: Diana.Baranova@vases.lv

Tālrunis: +371 26562333.