Projekti

 

Aktuālie pētniecības un attīstības projekti:
Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)

Īstenošanas termiņš:

01.09.2022 - 30.06.2026

Nacionāla līmeņa kvantu komunikācijas infrastruktūras sistēmu un tīklu izveide (LATQN)

Īstenošanas termiņš:

01.01.2023. - 30.06.2025.

Viedo tīklu un pakalpojumu starptautiskā un Eiropas sadarbības ekosistēma (SNS ICE)

Īstenošanas termiņš:

01.01.2023. - 31.03.2025.

5G sistēmu attīstība dzīvību un sabiedrības veselības aizsardzībai Rīgā (5G4LIVES)

Īstenošanas termiņš:

01.01.2024. - 31.12.2026.

Metacities Baltijas jūras reģionā (Metacities)

Īstenošanas termiņš:

01.11.2023 - 31.08.2024

 

Citi projekti:

Latvijas izcilo uzņēmumu inovāciju iniciatīva 2023

2023. gads

 

 

Noslēgtie projekti:

5G pārklājuma pētījums par transporta koridoriem Latvijā, Igaunijā, Lietuvā (LATEST-5GS)

Īstenošanas termiņš:

02.01.2023. - 30.06.2023.

Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu

Īstenošanas termiņš:

01.01.2021. - 28.02.2022.