Publiskie mobilie sakari

Publisko mobilo sakaru dienesta ikona

Kas ir publiskie mobilie sakari?

Radiofrekvenču diapazoni:


Kas ir publiskie mobilie sakari?

Publiskie mobilie sakari – sakari elektronisko sakaru tīklā, ko izmanto elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai. Lielākais radiofrekvences piešķīrumu skaits, kam tiek nodrošināta elektromagnētiskā saderība, tiek noteikts publisko mobilo sakaru operatoru – SIA Latvijas Mobilais telefons, SIA TELE2 un SIA BITE Latvija bāzes staciju darbībai.

VAS Elektroniskie sakari nosaka katras bāzes stacijas radiofrekvences piešķīruma izmantošanas parametrus, ņemot vērā elektromagnētiskās saderības analīzes rezultātus, koordinācijas rezultātus un attiecīgā Latvijai saistošā starptautiskā dokumenta nosacījumus.

Publisko mobilo elektronisko sakaru tīklu radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas nosacījumi atbilstoši 2023. gada 10. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.3 “Nacionālais radiofrekvenču plāns”.

450 MHz

Radiosaskarne LM-450

Nr.p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-

2.

Radiosakaru sistēma

IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla(-s)

450–457,5 MHz / 460–467,5 MHz

-

4.

Kanālu plānojums

Kanālu plānojums CDMA sistēmām:
ML: 450,85–457,1 MHz
FB: 460,85–467,1 MHz

Kanālu plānojums LTE sistēmām:
ML: 452,5–457,5 MHz
FB: 462,5–467,5 MHz

Kanāla joslas platums:
CDMA sistēmām: 1,25 MHz;
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5 MHz;
NB-IoT sistēmām: 200 kHz

Kanālu iestatījuma solis
CDMA sistēmām: 25 kHz;
LTE sistēmām: 100 kHz;

-

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

-

6.

Virziens/nodalīšana

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Kanāla dupleksais atdalījums 10 MHz

-

7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

CDMA sistēmām
Raidītāja izejas jauda: ≤ 14 dBW/1,25 MHz
Bāzes stacijas e.r.p.: ≤ 26 dBW/1,25 MHz
(minētās vērtības dotas 1,25 MHz kanāla joslas platumam, kas attiecīgi ir pārrēķināmas citu kanāla joslas platumu lietošanas gadījumā)

LTE sistēmām:
Bāzes stacijas e.i.r.p.: ≤ 26 dBW/5 MHz

NB-IoT sistēmām:
Bāzes stacijas e.i.r.p.: ≤ 24 dBW/200 kHz

Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām un galastacijām – atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. apakšpunktā norādītā lēmuma 3. un 4. pielikumam.

-

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Raidīšanas frekvences:
ML: 450–457,5 MHz
FB: 460–467,5 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

Minimālā aizsargjosla 450 MHz/460 MHz frekvenču joslu malās: 200 kHz

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-

10

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas

-

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.65. un 3.4. apakšpunktā norādītajam lēmumam un rekomendācijai

-

Informatīvā daļa
12. Paredzētie grozījumi

Nav noteikti

-
13. Atsauce

Nav noteikti

-
14. Paziņojuma numurs

Nav noteikti

-
15. Piezīmes - -

 

700MHz

Radiofrekvenču joslu 703–733 MHz / 758–788 MHz un 738–758 MHz kanālu plāns

Radiofrekvenču kanālu plāns paredzēts frekvenčdales dupleksa (FDD) un bāzes stacijas papildu lejuplīnijas (SDL) darbības režīmam. Frekvenču blokiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Radiokanālu dupleksais atdalījums ir 55 MHz, bāzes stacijas raida (lejuplīnija) augstākajā joslā 758–788 MHz, bet lietotāju galastacijas raida (augšuplīnija) apakšējā joslā 703–733 MHz. Papildu kapacitātes nodrošināšanai bāzes stacijām paredzēta 738–758 MHz josla (papildu lejuplīnija).

Radiofrekvenču joslu 703–733 MHz / 758–788 MHz un 738–758 MHz kanālu plāns

Apzīmējumi: FDD1–FDD6; SDL1–SDL4 – atbilstošajiem frekvenču blokiem piešķirtie nosacītie apzīmējumi.

Radiosaskarne LM - 700

Nr.
p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-

2.

Radiosakaru sistēma

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj sniegt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla (-s)

703–733 MHz

758–788 MHz

738–758 MHz

-

4.

Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

-

5.

Modulācija/ aizņemtā frekvenču josla

Ciparu

-

6.

Virziens/nodalīšana

Lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)

Frekvenčdales duplekss (FDD)
Dupleksais atdalījums 55 MHz

-

7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. Bāzes stacijas jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 2. tabulai.

2. Bāzes stacijas ārpus bloka BEM jaudas robežvērtības – atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 3. 8. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galiekārtām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai

-

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 1.23. apakšpunktā norādītajam lēmumam
Raidīšanas frekvences:
ML: 703–733 MHz
FB: 758–788 MHz
FB (SDL): 738–758 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL)

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-

10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas

-

11.

Frekvenču plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.23., 2.55. apakšpunktā norādītajam lēmumam

Radiofrekvenču spektra joslas 703–733 MHz, 758–788 MHz un 738–758 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Šīs radiosaskarnes tehniskie nosacījumi bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumiem būtu arī jāizmanto, ja tiek īstenoti PPDR radiosakari radiofrekvenču spektra joslās 703–733 MHz un 758–788 MHz

Informatīvā daļa

12.

Plānotie grozījumi

Nav noteikts

Nav definēti

13.

Atsauce

Nav noteikts

Nav definēti

14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts

Nav definēti

15.

Piezīmes

-

-

 

800 MHz

Radiofrekvenču spektra joslu 791-821 MHz / 832-862 MHz kanālu plāns

Radiokanālu plāns paredzēts frekvenčdales dupleksam (FDD). Frekvenču blokiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem. Radiokanālu dupleksais atdalījums ir 41 MHz, turklāt bāzes stacijas raida (lejuplīnija) zemākajā joslā 791-821 MHz, bet lietotāju galastacijas raida (augšuplīnija) augšējā joslā 832-862 MHz.

Radiosaskarne LM - 800

Nr. p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais -
2. Radiosakaru sistēma

Radiosakaru sistēmas, kas spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus Eiropas Savienībā

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla (-s)

791–821 MHz

832–862 MHz

-
4. Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

-
5. Pārraidāmā signāla veids Ciparu -
6.

Virziens/nodalīšana

Frekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums 41 MHz

-
7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunkta pielikuma B daļas 1. punktam

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības – atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļas 2. punktam

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļai

-
8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 1.11. apakšpunktā norādītajam lēmumam.
Raidīšanas frekvences:
ML: 832–862 MHz;
FB: 791–821 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai -
10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas -
11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.11., 2.42. apakšpunktā norādītajiem lēmumiem

-
Informatīvā daļa
12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikti

 
13. Atsauce

Nav noteikti

 
14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikti

 
15.

Piezīmes

Nav noteikti

 

 

900 MHz

Radiosaskarne LM - 900

Nr. p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

 

2.

Radiosakaru sistēma

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus: GSM/ IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/NB-IoT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

GSM sistēma, LTE, WiMAX, šaurjoslas IoT (NB-IoT).

Citas sauszemes sistēmas, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

3.

Frekvenču josla

880–915 MHz
925–960 MHz

-

4.

Kanālu sadalījums

Kanālu iestatījuma solis (jeb kanāla rastrs):
GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz
LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz

Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz
NB-IoT sistēmām: 15/3,75–180 kHz
EC-GSM-IoT sistēmām: 200 kHz
LTE-MTC sistēmām: 1080–18000 kHz
LTE-eMTC sistēmām: 1080 kHz

-

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

 

6.

Virziens/nodalīšana

Frekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums: 45 MHz

 

7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

 

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Raidīšanas frekvences:
ML: 880–915 MHz
FB: 925–960 MHz

Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

9. Savrupā režīmā:

– starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla UMTS/LTE kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk;

– starp tīkla savrupa šaurjolsas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla GSM kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk

10. Iekšjoslas režīmā: tādi paši parametri kā LTE

11. Aizsargjoslas režīmā: starp šaurjoslas IoT kanāla malu un operatora bloka malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk, ņemot vērā esošās aizsargjoslas starp operatoru bloku malām vai darbības joslas malu (blakus citiem pakalpojumiem)

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

 

10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteikts

 

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Nav noteikts

 

Informatīvā daļa

12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikts

 

13.

Atsauce

Nav noteikta

 

14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts

 

15.

Piezīmes

- -

 

1500 MHz

Radiosaskarne LM -1500

Nr.
p.k.
Parametrs Apraksts Komentāri
Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais -
2. Radiosakaru sistēma Zemes radiosakaru sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi
3. Frekvenču josla(-s)

1432–1472 MHz,

1492–1512 MHz

-
4. Kanālu plānojums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.21. un 1.29. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Piešķirtā bloka zemākā robežfrekvence sakrīt ar 1432 MHz joslas apakšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 5 MHz daudzkārtņiem

-
5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu -
6.

Raidīšanas virziens/Kanāla dupleksais atdalījums

Bāzes stacijas papildu lejuplīnijas raidīšanas režīms (SDL) -
7.

Izstarotā jauda/Jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Bāzes stacijas raidīšanai 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz joslu ietvaros jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma bloka malas maskām (BEM).

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļai. Maksimālā e.i.r.p. bloka ietvaros katrai šūnai 68 dBm/5 MHz.

2. Bāzes stacijas BEM ārpusbloka e.i.r.p. robežvērtības katrai antenai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 2. tabulai.

3. Bāzes stacijas nevēlamu izstarojumu jaudas robežvērtības 1400–1427 MHz frekvenču joslā bāzes stacijām, kas darbojas 1432–1452 MHz frekvenču joslā – šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 3. tabulai.

4. Bāzes stacijas ārpusjoslas e.i.r.p. robežvērtības uz šūnu – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. apakšpunkta pielikuma B daļas 4. un 5. tabulai

3. tabulas skaidrojums – šī prasība ir paredzēta, lai aizsargātu radioastronomijas un pasīvo Zemes izpētes satelītu dienestus 1400–1427 MHz pasīvajā frekvenču joslā.

Par nevēlamo izstarojumu jaudas līmeni uzskata līmeni, kas izmērīts antenas pieslēgvietā.

4. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir paredzētas, lai nodrošinātu pienācīgu aizsardzību mobilajam satelītu dienestam, kas darbojas 1518–1559 MHz frekvenču joslā.

5. tabulas skaidrojums – šīs prasības ir piemērojamas, ja bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu sistēmas netiek izmantotas ne zem 1452 MHz, ne virs 1492 MHz.

Vairāku sektoru stacijā vērtība "katrai šūnai" atbilst vērtībai vienam no sektoriem.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.29. punktā norādītajam lēmumam – bāzes stacijas raidīšanas (tikai lejuplīnijas) režīms (SDL).
Raidīšanas frekvences:
FB (SDL): 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība
9. Atļaujas veids Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai -
10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas -
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.21., 1.29., 2.53., 2.61.apakšpunktā norādītajam lēmumam.

Radiofrekvenču joslas 1432–1472 MHz un 1492–1512 MHz paredzētas publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā.

Publisko elektronisko sakaru tīkliem, kas darbojas 1492–1512 MHz joslā, ostu un lidostu tuvumā var tikt noteikti papildu pasākumi elektromagnētiskās saderības nodrošināšanai ar MSS sistēmām 1518–1559 MHz joslā

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas -
13. Atsauce Nav noteikta -
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts -
15. Piezīmes - -

 

1800 MHz

Radiosaskarne LM -1800

Nr. p. k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-

2.

Radiosakaru sistēma

Radiosakaru sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt Eiropas mēroga elektronisko sakaru pakalpojumus:

GSM/ IMT-2000/UMTS/LTE/WiMAX/NB-IoT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

GSM sistēma; UMTS; LTE, tajā skaitā LTE-MTC un LTE-eMTC; WiMAX.; šaurjoslas IoT (NB-IoT).

Citas sauszemes sistēmas, ja vien:

a) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus GSM sistēmām

b) šādas sistēmas iespējams izmantot līdztekus citām pielikumā uzskaitītajām sistēmām gan to apraides dalībvalstī, gan kaimiņdalībvalstu teritorijā.

Jānodrošina, lai no GSM atšķirīgās sistēmas nodrošinātu pietiekamu blakusjoslu sistēmu aizsardzību

3.

Frekvenču josla (-s)

1710–1785 MHz
1805–1880 MHz

-

4.

Kanālu sadalījums

Kanālu iestatījuma solis
GSM un UMTS sistēmām: 200 kHz
LTE un WiMAX sistēmām: 100 kHz
Kanāla joslas platums:
GSM sistēmām: 200 kHz
UMTS sistēmām: 5 MHz
LTE sistēmām: 1,4; 3; 5; 10; 15; 20 MHz
WiMAX sistēmām: 5; 10 MHz
NB-IoT sistēmām: 15/3,75–180 kHz
EC-GSM-IoT sistēmām: 200 kHz
LTE-MTC sistēmām: 1080–18000 kHz
LTE-eMTC sistēmām: 1080 kHz

-

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

 

6.

Virziens/nodalīšana

Frekvenčdales duplekss (FDD)
Kanāla dupleksais atdalījums 95 MHz

 

7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

 

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

 

Raidīšanas frekvences:

ML: 1710–1785 MHz,

FB: 1805–1880 MHz

Ja starp blakustīkliem nav noslēgti ne divpusēji, ne daudzpusēji nolīgumi, tad norādītos tehniskos parametrus piemēro kā būtisku blakustīklu līdzāspastāvēšanas nosacījumu. Taču tas neizslēdz to, ka šādu tīklu operatori var noslēgt vienošanos par mazāk ierobežojošiem tehniskajiem parametriem.

1. Starp blakus strādājošiem UMTS tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 5 MHz vai vairāk

2. Starp blakus strādājošiem UMTS un GSM tīkliem ir jānodrošina nesēju atdalījums 2,8 MHz vai vairāk

3. Starp blakus strādājošiem LTE un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp LTE kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

4. Starp blakus strādājošiem LTE un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

5. Starp blakus strādājošiem LTE tīkliem frekvenču atdalījums starp LTE kanālu malām nav vajadzīgs

6. Starp blakus strādājošiem WiMAX un GSM tīkliem ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk starp WiMAX kanāla malu un GSM nesēja kanāla malu

7. Starp blakus strādājošiem WiMAX un UMTS tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanāla malu un UMTS nesēja kanāla malu nav vajadzīgs

8. Starp blakus strādājošiem WiMAX tīkliem frekvenču atdalījums starp WiMAX kanālu malām nav vajadzīgs

9. Savrupā režīmā:
– starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla UMTS/LTE kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk;
– starp tīkla savrupa šaurjoslas IoT kanāla malu un blakus strādājoša tīkla GSM kanāla malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk

10. Iekšjoslas režīmā: tādi paši parametri kā LTE

11. Aizsargjoslas režīmā: starp šaurjoslas IoT kanāla malu un operatora bloka malu ir jānodrošina frekvenču atdalījums 200 kHz vai vairāk, ņemot vērā esošās aizsargjoslas starp operatoru bloku malām vai darbības joslas malu (blakus citiem pakalpojumiem)

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

 

10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteikts

 

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

-

 

Informatīvā daļa

12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikti

 

13.

Atsauce

Nav noteikta

 

14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts

 

15.

Piezīmes

- -

 

2100 MHz

Radiosaskarne LM - 2100

Nr.
p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-

2.

Radiosakaru sistēma

Zemes sistēmas, kas Eiropas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

-

3.

Frekvenču josla(-s)

1920–1980 MHz

2110–2170 MHz

-

4.

Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.

Frekvenčdales duplekss (FDD)

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

1920–1980 MHz apakšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai augšuplīnijas vajadzībām (SUL) bez sapārotā spektra 2110–2170 MHz augšējā joslā.

2110–2170 MHz augšējo joslu vai tās daļas var izmantot tikai lejuplīnijas vajadzībām (SDL) bez sapārotā spektra 1920–1980 MHz apakšējā joslā

-

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

-

6.

Virziens/nodalīšana

Frekvenčdales duplekss (FDD)
Kanālu dupleksais atdalījums:190 MHz

-

7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

1. Ne-AAS un AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai.

2. Bāzlīnijas ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai.

3. Pārejas apgabalā ārpusbloka jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai.

4. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļai

-

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītajam lēmumam raidīšanas frekvences:
ML: 1920–1980 MHz, FB: 2110–2170 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-

10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas

-

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.6., 1.36., 2.28. apakšpunktā norādītajam lēmumam

-
Informatīvā daļa
12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikti  
13. Atsauce Nav noteikta  
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts  
15. Piezīmes

Definīcijas

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.36. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai

 

2300 MHz

Radiosaskarne LM-2300

Nr.p.k.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa
1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-
2.

Radiosakaru sistēma

IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla(-s)

2300-2370 MHz

-
4.

Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 1. pielikumam piešķirto bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

-
5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

-
6.

Virziens/nodalīšana

Laikdales duplekss (TDD)

-
7.

Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM):

1. Bāzes stacijas e.i.r.p. robežvērtība bloka ietvaros - atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.1.punktam (maksimālā e.i.r.p. katrai antenai 68 dBm/5 MHz). Jaudas robežvērtību bloka ietvaros piemēro blokam, kas piešķirts operatoram.

Femto bāzes stacijām jāpiemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM e.i.r.p. robežvērtības - atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.1.2. punktam (bāzlīnijas jaudas robežvērtības) un A2.1.3. punktam (pārejas apgabala jaudas robežvērtības).

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma A2.2. punktam (maksimālā e.i.r.p. 25 dBm).

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori.

-
8. Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītajam lēmumam
Raidīšanas frekvences:
ML/FB: 2300–2370 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-
10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas

-
11.

Frekvenču plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītajam lēmumam

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā: 2300–2360 MHz.

Frekvenču josla publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās: 2360–2370 MHz.

Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 30 MHz, vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai konkrētās administratīvajās teritorijās lielākais pieejamais frekvenču bloka platums ir 10 MHz.

Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklus ieteicams savstarpēji sinhronizēt. Nesinhronizētiem TDD tīkliem divu blakusjoslu operatoru BEM prasību izpildi var panākt, ieviešot frekvenču atdalīšanu starp operatoru frekvenču bloku malām. Cita iespēja ir ieviest tā sauktos ierobežotos blokus diviem blakusoperatoriem, kas tiem liktu ierobežot jaudas līmeni piešķirto spektra bloku augšējās vai apakšējās daļās (tāda ierobežota jaudas līmeņa ieteicamā vērtība ir 4 dBm/5 MHz e.i.r.p. uz vienu šūnu, un to piemēro operatoram piešķirtā spektra bloka augšējiem vai apakšējiem 5 MHz).

Informatīvā daļa
12.

Plānotās izmaiņas

Nav noteiktas  
13.

Atsauce

Nav noteikta  
14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts  
15.

Piezīmes

Definīcijas

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 2.54. apakšpunktā norādītā lēmuma 2. pielikuma 1. tabulai

 

2600 MHz

Radiosaskarne LM - 2600

Nr.p.k.

Parametrs

Apraksts Komentāri
Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais

-
2. Radiosakaru sistēma

Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT

-
3. Frekvenču josla(-s)

2500-2690 MHz

-
4.

Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.
Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem

-

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu -
6.

Virziens/nodalīšana

Laikdales duplekss (TDD)
Frekvenčdales duplekss (FDD)
Kanālu dupleksais atdalījums: 120 MHz

-
7. Izstarotā jauda/ jaudas blīvums

Tiek noteikta individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai.

2. Bāzlīnijas jaudas robežvērtība AAS un ne-AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai.

3. Pārejas apgabala jaudas robežvērtība ne-AAS un AAS bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai.

4. Jaudas robežvērtība bloka ietvaros ne-AAS un AAS bāzes stacijām (ierobežotam blokam) – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 5. tabulai.

5. Jaudas robežvērtības ierobežotam blokam ne-AAS bāzes stacijām ar papildu ierobežojumiem antenas izvietojumam (ja antenas izvietotas telpās vai novietotas zemāk par 5 m virs zemes līmeņa) – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 6. tabulai.

6. Papildu bāzlīnijas robežvērtība FDD AAS bāzes stacijām saistībā ar radioastronomijas dienestu – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 7. tabulas A gadījumam.

7. Tehniskie nosacījumi galastacijām: galastaciju jaudas ierobežojumi bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļas 8. tabulai

-
8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītajam lēmumam
1. Frekvenčdales duplekss (FDD)
Raidīšanas frekvences:
ML: 2500–2570 MHz
FB: 2620–2690 MHz
2. Laikdales duplekss (TDD)
Raidīšanas frekvences:
ML/FB: 2570–2620 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9. Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-
10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas -
11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.8., 1.37. 2.23. apakšpunktā norādītajam lēmumam

Divu blakusesošu nesinhronizētu TDD tīklu vai FDD tīklam blakusesoša TDD tīkla gadījumā būtu jāizmanto frekvenču atdalījums vismaz 5 MHz. Šāds atdalījums būtu jāīsteno, atstājot 5 MHz bloku neizmantotu kā aizsargbloku vai izmantojot šādu 5 MHz bloku ar ierobežojošākiem BEM parametriem (ierobežota spektra bloks). 5 MHz aizsargbloka jebkāda izmantošana palielinātu traucējumu rašanās varbūtību

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas -
13. Atsauce Nav noteikta -
14. Paziņojuma numurs

Nav noteikts

-
15. Piezīmes Definīcijas

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.37. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai un C daļas 1. tabulai

 

3400-3800 MHz

Radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz kanālu plāns

Radiofrekvenču joslai 3400-3800 MHz Latvijā ir noteikts laikdales dupleksa (TDD) radiokanālu plānojums ar 5 MHz daudzkārtņiem.

Laikdales dupleksa (TDD) radiokanālu plānojums ar 5 MHz daudzkārtņiem radiofrekvenču joslai 3400-3800 MHz Latvijā

Radiosaskarne LM - 3600-1

Nr.

Parametrs

Apraksts

Komentāri/papildu nosacījumi

Normatīvā daļa

1.

Radiosakaru dienests

Sauszemes mobilais, fiksētais

-

2.

Radiosakaru sistēmas

Zemes radiosakaru sistēmas, kas Kopienā spēj nodrošināt elektronisko sakaru pakalpojumus: BWA/IMT

Bezvadu piekļuve, platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumi

3.

Frekvenču josla (-s)

3400–3800 MHz

-

4.

Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma B daļai.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 5 MHz daudzkārtņiem.

Ja piešķirtos blokus ir nepieciešams pārbīdīt, lai pielāgotos citiem esošiem lietotājiem, izmanto 100 kHz rastru. Blakusbloki citiem lietotājiem var tikt noteikti šaurāki, lai nodrošinātu efektīvu spektra izmantošanu

 

-

5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu

-

6.

Virziens/nodalīšana

Laikdales duplekss (TDD)

-

7.

Pārraides jauda/ jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Bāzes stacijas un galastacijas raidīšanai 3400–3800 MHz joslas ietvaros ir jāatbilst šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļā norādītajām bloka malas maskām (BEM).

1. AAS un ne-AAS bāzes staciju jaudas robežvērtības bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 2. tabulai.

Femto bāzes stacijām piemēro jaudas regulēšana, lai mazinātu traucējumus blakuskanālos.

2. Bāzes stacijas ārpusbloka BEM jaudas robežvērtības:

Bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 3. tabulai.

Pārejas apgabala jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 4. tabulai.

Ierobežotās bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām ar nesinhronizētu un daļēji sinhronizētu WBB ECS tīkla darbību – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 5. tabulai.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības ne-AAS un AAS bāzes stacijām zem 3400 MHz valstu īpašos gadījumos – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 6. tabulai.

Papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtības virs 3800 MHz bāzes stacijām līdzāspastāvēšanai ar FSS/FS – šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 7. tabulai.

3. Tehniskie nosacījumi galastacijām. Galastacijas BEM jaudas robežvērtība bloka ietvaros – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma D daļas 8. tabulai: maksimālā jauda bloka ietvaros 28 dBm TRP.

BEM elementu definīcijas dotas šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma C daļas 1. tabulā.

Paskaidrojums par 6. tabulu:

Attiecībā uz ne-AAS var izvēlēties robežvērtības no A vai B gadījuma atkarībā no tā, kāds aizsardzības līmenis vajadzīgs radaram attiecīgajā apgabalā. Var būt nepieciešami citi traucējumu mazināšanas pasākumi, piemēram, ģeogrāfiskā nošķiršana, koordinācija katrā atsevišķā gadījumā vai papildu aizsargjosla. Ja bāzes stacija ierīkota iekštelpās, robežvērtības var tikt noteiktas brīvāk, atbilstīgi specifiskiem īstenošanas gadījumiem. Bez blakusjoslu izmantojuma vai ar izmantojumu, kam nav vajadzīga papildu aizsardzība, var izvēlēties C gadījumu.

BEM ir jāizpilda, lai nodrošinātu kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav divpusēju vai daudzpusēju nolīgumu. Var izmantot arī mazāk ierobežojošus tehniskos parametrus, ja par to vienojas attiecīgo tīklu operatori

8.

Kanāla piekļuves un lietošanas noteikumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītajam lēmumam:
Laikdales duplekss (TDD)
Raidīšanas frekvences:
ML/FB: TDD: 3400–3800 MHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība

9.

Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-

10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteikts

-

11.

Frekvenču diapazona plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. un 2.49. apakšpunktā norādītajam lēmumam

Radiofrekvenču josla 3400–3800 MHz paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai visā Latvijas Republikas teritorijā minimālais pieejamais nepārtraukta frekvenču bloka platums ir 50 MHz (vēlamais 80–100 MHz).

Zemes radiosakaru sistēmas jāizvēlas tādas, kuru pamatā ir vai nu sinhronizēta, vai daļēji sinhronizēta, vai nesinhronizēta tīkla darbība, un jānodrošina spektra efektīva izmantošana.

Informatīvā daļa

12.

Paredzētie grozījumi

Nav noteikti

-

13.

Atsauce

Nav noteikta

-

14.

Paziņojuma numurs

Nav noteikts

-

15.

Piezīmes

Definīcijas

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.31. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma A daļai

Radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz starptautiskā koordinācija

Saskaņā ar Radionoteikumiem Starptautiskās telesakaru savienības (ITU) 1. radiosakaru reģionā, kas ietver Latviju un kaimiņvalstis, mobilajam radiosakaru dienestam radiofrekvenču joslā 3400–3600 MHz ir primārs statuss, un josla ir iedalīta arī starptautiskajiem mobilajiem telesakariem (IMT). Savukārt 3600–3800 MHz radiofrekvenču joslā ITU 1. radiosakaru reģionā mobilajam radiosakaru dienestam ir sekundārs statuss. Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem.

Piemērojamie tehniskie nosacījumi un ierobežojumi radiofrekvenču joslas 3400–3800 MHz lietošanā mobilo un fiksēto sakaru tīklu (MFCN) laikdales dupleksa (TDD) sistēmām:

Radiofrekvenču koordinācijas nosacījumi ar Krieviju

3400-3600 MHz 3600-3800 MHz

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −154.5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) (jeb 22,3 dBµV/m/5 MHz) pie 3 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 20% laika, ar Smooth Earth terrain profile

Izmantošana ar aizsargātiem nosacījumiem:

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −139,8 dB(W/(m2 × 1 MHz)) (jeb 13 dBµV/m/5 MHz) pie 20 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 1% laika, ar Smooth Earth terrain profile.

Izmantošana ar neaizsargātiem nosacījumiem*:

MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums nepārsniedz −154.5 dB(W/(m2 × 4 kHz)) (jeb 22,3 dBµV/m/5 MHz) pie 3 m uz valsts robežas.

Aprēķiniem izmanto ITU-R rekomendāciju P.452-16 pie 20% laika, ar Smooth Earth terrain profile.

* Sekundāro dienestu radiostacijas nedrīkst radīt kaitīgus radiotraucējumus esošām vai plānotām primārā dienesta radiostacijām un nedrīkst pieprasīt primārā dienesta radiostacijām aizsardzību no kaitīgiem radiotraucējumiem. Aizsardzība no citu piešķīrumu radītiem radiotraucējumiem nav garantēta

Gadījumā, ja MFCN stacijas radītais jaudas plūsmas blīvums vai elektromagnētiskā lauka intensitāte pārsniedz radiofrekvenču koordinācijas dotās vērtības, ir nepieciešama radiofrekvences piešķīruma individuāla koordinācija un stacijas lietošana atļauta tikai pēc saskaņojuma ar attiecīgo kaimiņvalsti.

Semināra "Frekvenču joslas 3400–3800 MHz lietošanas tehniskie nosacījumi" prezentācija

 

26 GHz

Radiosaskarne LM-26G, kā arī noteiktais iedalījums ciparu RRL radiofrekvenču spektra joslā 24,5–24,717 GHz/25,557–25,725 GHz joslā un noteiktais iedalījums FWA radiofrekvenču spektra joslā 24,773–25,445 GHz/25,781–26,453 GHz joslā ir spēkā līdz 2023. gada 31. decembrim, pēc kā 24,5-27,5 GHz josla jāatbrīvo no izmantotajām radiosakaru sistēmām izņemot SRD un PMSE lietojumu attiecīgajās joslās.

Noteiktais 25,1–27,5 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums zemes sistēmām, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT, un radiosaskarne LM-26G-1, kā arī noteiktais 24,25–25,1 GHz radiofrekvenču spektra joslas iedalījums IMT sistēmām un radiosaskarne LM-26G-2 stājas spēkā 2024. gada 1. janvārī.

Radiosaskarne LM - 26G

Nr.
p.k.
Parametrs Apraksts Komentāri
Normatīvā daļa
1. Radiosakaru dienests Sauszemes mobilais -
2. Radiosakaru sistēma Zemes sistēmas, kas Savienībā spēj nodrošināt bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumus/IMT -
3. Frekvenču josla 26,5–27,5 GHz -
4.

Kanālu sadalījums

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 2. punktam.

Piešķirtajiem bloku lielumiem ir jābūt 200 MHz daudzkārtņiem. Lai nodrošinātu visas frekvenču joslas efektīvu izmantošanu, bloki, kas atrodas blakus citiem spektra lietotājiem piešķirtajiem blokiem, var būt mazāki – 50 MHz, 100 MHz vai 150 MHz.

Piešķirtā bloka augšējā robežfrekvence sakrīt ar 27,5 GHz joslas augšējo malu vai ir atdalīta no tās ar 200 MHz daudzkārtni. Ja bloks ir mazāks par 200 MHz vai ir jānobīda, lai pielāgotos esošiem lietojumiem, izmanto 10 MHz daudzkārtni

-
5.

Pārraidāmā signāla veids

Ciparu -
6. Raidīšanas virziens/
dupleksais atdalījums

Laikdales duplekss (TDD)

-
7. Izstarotā jauda/jaudas blīvums

Noteikts individuāli katram radiofrekvences piešķīrumam.

Tehniskie nosacījumi bāzes stacijām – bloka malas maska (BEM):

1. Bāzes stacijas pārejas apgabala jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 2. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blakusblokā(-os) 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

2. Bāzes stacijas bāzlīnijas jaudas robežvērtība sinhronizētai darbībai – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 3. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: robežvērtība nodrošina bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīklu līdzāspastāvēšanu blokos, kas nav blakusbloki, 26 GHz frekvenču joslā un sinhronizētā ekspluatācijā.

Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 2. un 3. tabulu pieņem, ka notiek sinhronizēta darbība. Nesinhronizētas vai daļēji sinhronizētas darbības gadījumā kaimiņtīkli jānošķir arī ģeogrāfiski.

3. Bāzes stacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 4. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos bāzes stacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

4. Papildu nosacījums, kas attiecas uz AAS āra bāzes stacijām – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 5. tabulai:

izvietojot šādas bāzes stacijas, nodrošina, ka katras antenas galvenais staru kūlis raidīšanas laikā parasti ir vērsts zem horizonta, turklāt ir iespējama antenas mehāniska orientēšana virzienā zem horizonta, izņemot gadījumus, kad bāzes stacija tikai uztver signālus.

Paskaidrojoša piezīme: nosacījums attiecas uz izplatījuma staciju uztvērēju aizsardzību, piemēram, FSS (Zeme–izplatījums) un ISS.

Tehniskie nosacījumi galastacijām:

Galastacijas papildu bāzlīnijas jaudas robežvērtība – atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 4. punkta 6. tabulai.

Paskaidrojoša piezīme: ārpusjoslas robežvērtība attiecas uz maksimālajiem izstarojumiem 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā (pasīvā) EESS aizsardzībai visos paredzētajos galastacijas darbības režīmos (t. i., maksimālā jauda joslas ietvaros, antenas elektriskā orientēšana, nesējelementu konfigurācijas).

Papildu informācija:

Saskaņā ar šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 4. un 6. tabulu ir noteiktas ārpusjoslas jaudas robežvērtības attiecīgi bāzes stacijām un galastacijām, lai nodrošinātu (pasīvā) Zemes izpētes satelītu dienesta (EESS) aizsardzību 23,6–24,0 GHz frekvenču joslā.

Papildu tehniskais nosacījums bāzes stacijām, lai atvieglotu līdzāspastāvēšanu ar fiksētā satelītu dienesta (FSS) (Zeme–izplatījums) un starpsatelītu dienesta (ISS) satelītsistēmām, ir noteikts šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 3. punkta 5. tabulā.

BEM ir būtiska to nosacījumu daļa, kas jāizpilda, lai nodrošinātu bezvadu platjoslas elektronisko sakaru kaimiņtīklu līdzāspastāvēšanu, ja starp šādu kaimiņtīklu operatoriem nav ne divpusēju, ne daudzpusēju vienošanos. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru pakalpojumu operatori 26,5–27,5 GHz joslā var divpusēji vai daudzpusēji vienoties par mazāk stingriem tehniskajiem parametriem, ja tiek ievēroti tehniskie nosacījumi, kas attiecas uz citu dienestu, lietojumu vai tīklu aizsardzību, un par pārrobežu pienākumiem

8.

Kanāla lietošanas nosacījumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītajam lēmumam.
Raidīšanas frekvences: ML/FB: 26,5–27,5 GHz

Jānodrošina pietiekama blakusjoslu sistēmu aizsardzība.

26,5–27,5 GHz radiofrekvenču joslas izmantošanu sakariem ar bezpilota lidaparātiem ierobežo līdz savienojamībai virzienā no bezpilota lidaparāta borta galastacijas uz zemes bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkla bāzes staciju

9. Atļaujas veids

Individuāls radiofrekvences piešķīrums bāzes stacijai

-
10.

Informācija par atsevišķas kategorijas vai klases radioiekārtu konstruēšanas pamatprasībām1

Nav noteiktas -
11. Frekvenču plānojuma apsvērumi

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32., 1.35., 2.64. apakšpunktā norādītajam lēmumam

26,5–27,5 GHz radiofrekvenču spektra josla paredzēta publisko elektronisko sakaru tīklu izveidošanai.

Maksimālais radiofrekvenču bloka platums ir 200 MHz visā Latvijas Republikas teritorijā. Vienam elektronisko sakaru komersantam publiskā elektronisko sakaru tīkla izveidošanai pieejams viens radiofrekvenču bloks. Bezvadu platjoslas elektronisko sakaru tīkliem jābūt savstarpēji sinhronizētiem

Informatīvā daļa
12. Plānotās izmaiņas Nav noteiktas -
13. Atsauce Nav noteikta -
14. Paziņojuma numurs Nav noteikts -
15. Piezīmes Definīcijas

Atbilstoši šo noteikumu 4. pielikuma 1.32. apakšpunktā norādītā lēmuma pielikuma 1. un 3. punktam

 

Starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

Frekvenču izmantošanu pierobežā nosaka divpusējās un trīspusējās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās. Vienošanās ar kaimiņvalstīm tiek slēgtas ar mērķi vienoties par frekvenču izmantošanas nosacījumiem pierobežā un frekvenču koordinācijas principiem, kas nodrošina frekvenču izmantošanu bez kaitīgiem traucējumiem no kaimiņvalsts frekvenču lietotāju puses, kā arī atvieglo frekvenču koordināciju ar kaimiņvalstīm. Šīs vienošanās paredz pieļaujamo izstarojumu līmeni attiecīgo kaimiņvalstu virzienā un citus nosacījumus, kā arī nosaka, kādos gadījumos jāveic ierīkojamo bāzes staciju iepriekšēja koordinācija ar kaimiņvalsti. Frekvenču koordināciju ar kaimiņvalstīm veic attiecīgās valsts sakaru administrācija, Latvijā to veic VAS Elektroniskie sakari. Gadījumos, kad nav noslēgtas starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās par frekvenču izmantošanas nosacījumiem pierobežā, valstis vadās pēc ITU Radio Reglamenta un izmanto atbilstošās CEPT rekomendācijas tehnisko jautājumu risināšanā.

Spēkā esošās starpvalstu frekvenču koordinācijas vienošanās

1. Divpusējās vienošanās

Nr.p.k. Frekvenču josla / Sistēma Administrācija
1. BLR 2. EST 3. LTU 4. RUS 5. S
1 450 MHz 
1.1. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
10.07.1998.
Rīga
--- 01.10.1998.
Viļņa
05.03.1999.
Maskava
---
1.2. CDMA 450
453.0-457.5 MHz / 463.0-467.5 MHz
--- --- --- 17.05.2013.
Rīga
---
1.3. CDMA 450
453.000-457.475 MHz / 463.000-467.475 MHz
24.10.2008.
Viļņa
--- 24.10.2008.
Viļņa
--- ---
1.4. LMS
450-457.5 MHz / 460-467.5 MHz
---

 

24.04.2019.
Rīga

--- --- 02.03.2018.
Noslēgta caur saraksti
2 700 MHz
2.1. MFCN 700 
694-790 MHz
20.06.2019.
Minska

01.04.2022.  Noslēgta caur saraksti

01.08.2021.

Noslēgta caur saraksti

03.11.2015.
Ženēva
---
2.2. LMS 
694-790 MHz
--- --- --- --- 07.01.2016.
Noslēgta caur saraksti
3 800 MHz
3.1. MFCN 800 
790-862 MHz
26.05.2016.
Minska
24.04.2019.
Rīga
31.01.2013.
Viļņa
17.10.2019.
Maskava
---
3.2. MFCN 800 
790-862 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 30.01.2018.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
4 900 MHz
4.1. GSM-R 900
876-880 MHz / 921-925 MHz
23.09.2005.
Viļņa
17.05.2007.
Tallina
23.09.2005.
Viļņa
17.05.2013.
Rīga
---
4.2. E-GSM 900
880-890 MHz / 925-935 MHz
20.06.2019.
Minska
19.12.2014.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
17.05.2013.
Rīga
---
4.3. E-GSM 900
880-890 MHz / 925-935 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.4. GSM 900
880-915 MHz / 925-960 MHz (ar grozījumiem)
---

22.09.2021.
Noslēgta caur saraksti

--- --- ---
4.5. GSM 900
890-915 MHz / 935-960 MHz
20.06.2019.
Minska
19.12.2014.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
05.03.1999.
Maskava
---
4.6. GSM 900
890-915 MHz / 935-960 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.7. MFCN 900
880-890 MHz / 925-935 MHz
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.8. MFCN 900
890-915 MHz / 935-960 MHz
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
4.9. MFCN 900
880-915 MHz / 925-960 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
5 1500 MHz
5.1. MFCN 1500
1427-1518 MHz
26.05.2016.
Minska
--- --- --- ---
5.2. MFCN 1500
1432-1472 MHz un 1492-1512 MHz
---

01.02.2022.  Noslēgta caur saraksti

05.03.2024.

Viļņa

--- ---
6 1800 MHz
6.1. DCS 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz
20.06.2019.
Minska
17.05.2007.
Tallina
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
05.03.1999.
Maskava
---
6.2. DCS 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz (ar grozījumiem)
--- 22.09.2021.
Noslēgta caur
saraksti
--- 04.08.2017.
Maskava
---
6.3. MFCN 1800
1710-1785 MHz / 1805-1880 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
01.02.2018.
Noslēgta caur saraksti
04.08.2017.
Maskava
---
7 2100 MHz
7.1. MFCN 2100
1920-1980 MHz / 2110-2170 MHz
26.05.2016.
Minska
24.04.2019.
Rīga
26.05.2016.
Minska
17.10.2019.
Maskava
---
8 2300 MHz
8.1. MFCN 2300
2300-2390 MHz
12.03.2015.
Rīga
19.12.2014.
Tallina
01.12.2014.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
8.2. MFCN 2300
2300-2400 MHz
--- --- --- 17.05.2013.
Rīga
---
8.3. MFCN 2300
2300-2400 MHz (ar grozījumiem)
--- --- --- 04.08.2017.
Maskava
---
9 2600 MHz
9.1. MFCN 2600
2500-2690 MHz
20.06.2019.
Minska
24.04.2019.
Rīga
31.01.2013.
Viļņa
17.05.2013.
Rīga
---
9.2. MFCN 2600
2500-2690 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 15.11.2017.
Bukareste
--- ---
9.3. MFCN 2600
2500-2690 MHz (ar grozījumiem)
--- --- 29.07.2021.
Noslēgta caur saraksti
--- ---
10 3400-3800 MHz
10.1. MFCN 3600
3400-3800 MHz
20.06.2019.
Minska
09.09.2022.
Palanga

14.09.2023

 Liepāja

--- 20.03.2019.
Noslēgta caur saraksti
11 26 GHz          
11.1. MFCN 26000
24,25-27,5 GHz
--- 12.07.2021.
Noslēgta caur
saraksti
--- --- ---

2. Trīspusējās vienošanās

Nr.p.k. Frekvenču josla / Sistēma Administrācijas
1. EST-LVA-RUS 2. BLR-LVA-RUS 3. BLR-LTU-LVA
1 450 MHz 
1.1. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
--- --- 10.07.1998.
Rīga
1.2. PMR (kanāla solis 25 kHz)
450-453 MHz / 460-463 MHz
--- --- 01.10.1998.
Viļņa
2 900 MHz
2.1. GSM-R 900
876-880 MHz / 921-925 MHz
--- --- 23.09.2005.
Viļņa

Abreviatūru skaidrojums:
BLR – Baltkrievijas sakaru administrācija
EST – Igaunijas sakaru administrācija
LTU – Lietuvas sakaru administrācija
RUS – Krievijas sakaru administrācija
S – Zviedrijas sakaru administrācija

Saīsinājumu skaidrojums:
BWA (Broadband Wireless Access) – platjoslas bezvadu piekļuve
CDMA (Code Division Multiple Access) – koddales daudzpiekļuve
DCS (Digital Cellular System at 1800 MHz) – ciparu šūnu sakaru sistēma 1800 MHz diapazonā (arī GSM 1800)
E-GSM (GSM Extension) – GSM paplašinājums (radiofrekvenču josla 900 MHz diapazonā)
GSM (Global System for Mobile Communications) – globālā mobilo sakaru sistēma
GSM-R (GSM for Railways) – GSM standarta mobilo sakaru sistēma dzelzceļiem

IMT (International Mobile Telecommunications) - starptautiskie mobilie telesakari
LMS (Land Mobile Service) – sauszemes mobilais dienests
MFCN (Mobile/Fixed Communications Networks) – mobilie un fiksētie sakaru tīkli
PMR (Professional Mobile Radio) – profesionālo mobilo radiosakaru sistēma (mobilo radiosakaru sistēma slēgtai lietotāju grupai – privātajiem elektronisko sakaru tīkliem)
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) – universālā mobilo telesakaru sistēma
WAS (Wireless Access Systems) – bezvadu piekļuves sistēmas

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iel 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv