Radioamatieru sakari

Radioamatieru dienesta ikona

Kas ir radioamatieru dienests?

Radioamatieru dienests ir radiosakaru veids (dienests) pašizglītošanai, savstarpējiem sakariem un tehniskiem pētījumiem, ko veic radioamatieri (attiecīgi pilnvarotas personas, kuras saista radiotehnika un kuras nav materiāli ieinteresētas radiosakaru dienesta darbībā). Radioamatieris ir  fiziska persona, kura VAS "Elektroniekie sakari" ir nokārtojusi radioamatieru eksāmenu un saņēmusi radioamatiera eksaminācijas apliecību. Sabiedriskā organizācija Latvijas Radioamatieru līga (LRAL) apvieno Latvijas radioamatierus un organizē viņu darbību atbilstoši IARU (International Amateur Radio Union) mērķiem.

 

Noderīga informācija

Radioamatieru eksaminācijas apliecību un radioamatieru radiostacijas atļauju saņemšanas kārtību, kā arī radioamatieru radiostaciju lietošanas kārtību nosaka 2023. gada 23. maija Ministru kabineta noteikumi Nr. 257 “Radioamatieru radiostaciju būvēšanas, ierīkošanas un lietošanas, kā arī radioamatieru apliecības saņemšanas kārtība” (turpmāk – noteikumi).

Radioamatierim, kuram ir HAREC apliecība, ir tiesības saņemt A kategorijas radiostacijas atļauju, kas ļauj lietot radiostaciju, ievērojot noteikumu 1. pielikumā norādītās radiofrekvenču joslas un jaudas. CEPT atļauja ir iekļauta A kategorijas radioamatiera individuālās lietošanas radiostacijas atļaujā.

Radioamatierim, kuram ir Iesācēja apliecība, ir tiesības saņemt B kategorijas radiostacijas atļauju, kas ļauj lietot radiostaciju, ievērojot noteikumu 2. pielikumā norādītās radiofrekvenču joslas un jaudas. NOVICE atļauja ir iekļauta B kategorijas radioamatiera individuālās lietošanas radiostacijas atļaujā.

Radioamatierim, kuram ir Radioamatiera FM radiostacijas operatora apliecība, ir tiesības saņemt C kategorijas radiostacijas atļauju, kas ļauj lietot radiostaciju, ievērojot noteikumu 3. pielikumā norādītās radiofrekvenču joslas un jaudas.

 

Informācija ārvalstu radioamatieriem

Ārvalsts radioamatieris, kuram ir CEPT atļauja, drīkst lietot radiostaciju atbilstoši A kategorijas radiostacijas un CEPT ieteikuma T/R 61-01 "CEPT radioamatieru atļauja" (tulkojums publicēts valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" tīmekļvietnē)(hipersaite) prasībām, ievērojot šos noteikumus.

Ārvalsts radioamatieris, kuram ir NOVICE atļauja, drīkst lietot radiostaciju atbilstoši B kategorijas radiostacijas un CEPT rekomendācijas ECC/REC 05-06 "CEPT iesācēju radioamatieru atļauja" prasībām, ievērojot šos noteikumus.

Ārvalsts radioamatieris, kurš darbojas atbilstoši CEPT vai NOVICE atļaujai, izmanto izsaukuma signālu, kas sastāv no burtiem YL, šķērssvītras un izsaukuma signāla, kas noteikts ārvalsts radioamatiera nacionālajā atļaujā. Ārvalsts radioamatieris pēc valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" pārstāvja pieprasījuma uzrāda CEPT vai NOVICE atļauju un personu apliecinošu dokumentu.

Ārvalsts radioamatieris, kuram nav CEPT vai NOVICE atļaujas, var pieprasīt pagaidu radiostacijas atļauju, iesniedzot valsts akciju sabiedrībā "Elektroniskie sakari" pieprasījumu un ārvalstī izdotu dokumentu vai tā kopiju, kas apliecina, ka viņš savā valstī ir pilnvarots lietot radiostaciju. Šādā gadījumā valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izvērtē iesniegto dokumentu un izsniedz ārvalsts radioamatierim atbilstošu pagaidu atļauju ar derīguma termiņu līdz vienam gadam, kā arī piešķir izsaukuma signālu, kas sastāv no burtiem YL un šķērssvītras, kam pievienots ārvalstī izdotajā dokumentā noteiktais izsaukuma signāls.

 

Grāmata par radioamatierismu

Ilggadējs VAS “Elektroniskie sakari” darbinieks, radiosakaru inženieris un radioamatieris ar vairāk nekā 50 gadu pieredzi Jurijs Baltins ir uzrakstījis grāmatu “RADIOAMATIERISMS un AMATIERU RADIOSAKARU PRAKSE jautājumos un atbildēs”. Grāmatas mērķis ir sniegt priekšstatu par to, kas īsti ir radioamatierisms un ar to saistītās lietas. Grāmatu PDF formātā (5,2 MB apjomā) iespējams brīvi lejupielādēt šeit


Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Eksporta iela 5, Rīga, LV-1010
Tālr.: +371 67 333 034, fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv