Radioastronomija


Radioastronomijas dienests

Radioastronomija Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) Radionoteikumos tiek definēta kā astronomija, kuras pamatā ir izplatījuma izcelsmes radioviļņu uztveršana. Savukārt radioastronomijas dienests ir dienests, kas nodarbojas ar radioastronomijas pielietošanu.

Atšķirībā no daudziem citiem radiosakaru dienestiem radioastronomija ir pasīvs dienests, kas saistīts tikai ar datu uztveršanu. Lielāko daļu radiofrekvenču joslu radioastronomija dala ar aktīvajiem dienestiem, kas nodrošina pārraidi. Šī radiofrekvenču koplietošana rada īpašas grūtības radioastronomijai, kuras novērojumi ir ļoti pakļauti traucējumiem no citiem radiosakaru dienestiem. Sakaru administrācijām jāveic pasākumi, lai aizsargātu radioastronomijas dienestu no kaitīgiem traucējumiem.

Radioastronomijā pašlaik tiek izmantots elektromagnētiskais spektrs frekvencēs no zemāk par 1 MHz līdz aptuveni 1000 GHz, un frekvenču diapazona ierobežojumi galvenokārt ir saistīti ar tehnoloģiju pieejamību. Kopumā zinātnisko interesi radioastronomijai rada viss radiofrekvenču spektrs.

Radioastronomijas observatorijas parasti atrodas vietās, kas īpaši izvēlētas, lai mazinātu citu radiosakaru dienestu radītos traucējumus. Latvijā Ventspils novadā, Irbenē atrodas Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs (VSRC jeb VIRAC - Ventspils International Radio Astronomy Center), kurā atrodas divi paraboliski radioteleskopi RT-32 un RT-16, kā arī LOFAR-LV614 radioastronomijas stacijas zemo (LB) un augsto (HB) frekvenču antenu lauki.

Lai aizsargātu īpaši jutīgo radioteleskopu uztverošo aparatūru no tīšiem un netīšiem radiotraucējumiem, sakaru administrācijas var noteikt radioklusuma zonu. Saskaņā ar Aizsargjoslu likumu, ap radioteleskopiem Irbenē nosaka radiostarojuma klusuma joslu 8 kilometru rādiusā no radioteleskopa RT32 centra, kurā aizliegts uzstādīt raidošas radioiekārtas un lietot šajā teritorijā esošas radioiekārtas, izņemot virszemes publiskā elektronisko sakaru tīkla galiekārtas un iekārtas, kuras nepieciešamas objekta ekspluatācijai.

Svarīgs aspekts sakaru administrācijām, kurās tiek izmantotas radioastronomijas stacijas, ir to reģistrēšana Starptautiskās Telesakaru savienības Radiobirojā (BR). Radioastronomijas stacijas reģistrēšana sniedz vairākas priekšrocības, kas saistītas ar tās aizsardzību pret traucējumiem.

Veidlapa notifikācijas pieprasījumam
Radioastronomijas stacijas notifikācijas pieprasījums

 

 

Konsultācijas

Konsultācijas var saņemt:
VAS "Elektroniskie sakari"
Rīga, Eksporta iela 5,
Tālr.: +371 67 333 034
Fakss: +371 67 821 275
E-pasts: vases@vases.lv