Radiofrekvenču spektra uzraudzība

Radiofrekvenču spektrs ir dabas bagātība. Ņemot vērā šī resursa ierobežotību, piekļuvi radiofrekvenču spektram ir jāregulē kā nacionālā, tā starptautiskā līmenī.

Iespēja katrai nācijai pilnībā izmantot spektra resursu sniegtās priekšrocības lielā mērā ir atkarīga no spektra pārvaldītāju spējām sekmēt radiofrekvenču sistēmu ieviešanu un nodrošināt to saskaņotu darbību.

Viens no radiofrekvenču spektra izmantošanas pārvaldes sistēmas elementiem, no kura veiksmīgas realizēšanas ir atkarīga visas pārvaldes sistēmas darbības efektivitāte, ir radiofrekvenču spektra kontrole, kas sevī ietver virkni dažādu pasākumu: radiomonitorings, radiotraucējumu avotu atklāšanu un novēršanu, nesankcionētas radiofrekvenču spektra izmantošanas atklāšanu, raidītāju tehnisko uzraudzību un radioiekārtu izmantošanas parametru pārbaudes to ekspluatācijas vietās, elektromagnētiskās saderības ekspertīzes, dažādi mērījumi u.tml.

Radiofrekvenču spektra pārvalde tiek organizēta visā Latvijā, pateicoties VAS ES izveidotajai infrastruktūrai Rīgā un reģionālajos punktos lielākajās Latvijas pilsētās.

Radiofrekvenču uzraudzības nodaļa savā darbā izmanto specializētu stacionāro mēraparatūru un aprīkojumu, kā arī mobilās radiomonitoringa mērlaboratorijas ar atšķirīgām funkcijām.

Latvijas radiofrekvenču spektra uzraudzības sistēma

VAS ES izveidotā frekvenču spektra uzraudzības infrastruktūra nodrošina vispusīgas informācijas iegūšanu par elektromagnētisko situāciju visā valsts teritorijā. Latvijas lielākajās pilsētās - Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā, kur ir augsts radiofrekvenču lietotāju blīvums un aktivitāte, uzstādītas VAS ES radiofrekvenču spektra monitoringa antenu sistēmas un vēsturiski ir izveidojušies VAS ES reģionu centri. Izbraukuma darbi tiek veikti, izmantojot speciāli aprīkotas mobilās mērlaboratorijas.

Latvijas karte, kurā attēlotas vietas, kurās atrodas VAS Elektroniskie sakari reģionālie radiomonitoringa punkti un uzstādītas radiomonitoringa antenu sistēmas: Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Rēzeknē, Daugavpilī un Valmierā