Radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumi

Trīs antenas, kas paredzētas radiosignālu mērījumiem dažādos radiofrekvenču diapazonos

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam pēc klienta pieprasījuma radiofrekvenču diapazonā no 100 kHz līdz 6GHz veikt radiosignāla elektromagnētiskā lauka intensitātes mērījumus un noteikt radiosignāla līmeni. Mērījumi tiek veikti, izmantojot profesionāla pielietojuma kalibrētu inženiertehnisko aprīkojumu. Nepieciešamības gadījumā mērījumos var tikt izmantota mobila mērlaboratorija un standarta augstuma teleskopisks masts  ar antenu 3m un 10m augstumā.

Pēc klienta pieprasījuma mēs piedāvājam noteikt arī trokšņa līmeni sakaru kanālā.

Mērījumi tiek veikti saskaņā ar starptautiskajām mērījumu metodikām un rekomendācijām.

 

Kam tas ir domāts?

Publisko un privāto radiosakaru tīklu operatoriem.

 

Ieguvumi:

  • Iespēja izvērtēt signāla uztveršanas iespējas konkrētā vietā vai teritorijā (pārklājums);
  • Iespēja novērtēt „ēnas zonas” un faktiskās elektromagnētiskā lauka intensitātes atbilstību radiofrekvenču spektra lietošanas atļaujas nosacījumiem;
  • Iespēja pasūtīt mērījumus visā Latvijas teritorijā;
  • Pilnvērtīga informācija par signāla līmeņa izplatīšanas raksturu atkarībā no raidītāja augstuma;
  • Iespēja pārliecināties vai trokšņu līmenis nepārsniedz aparatūras paštrokšņa līmeni;
  • Uzticami dati, balstoties uz kuru var droši pieņemt lēmumu par radiosakaru tīklu modernizāciju;
  • Būtiski samazinās risks kļūdīties radiosakaru tīkla plānošanas etapā.
  •  

Cena

Katrs pieprasījums tiek izvērtēts individuāli, jo aprēķināmie lielumi var mainīties atkarībā no darba apjoma, izpildes termiņiem,  izmantotā aprīkojuma, mērījumu vietas attāluma u.c.

 

Pakalpojuma pieteikšana

 

VAS Elektroniskie sakari

Projektu vadītāja

Diāna Baranova

E-pasts: Diana.Baranova@vases.lv

Tālrunis: +371 26562333.