Sakaru trases tehnisko parametru noteikšana

VAS ES komercpakalpojums "Sakaru trases tehnisko parametru noteikšana". Ilustratīvs attēls

Ko mēs piedāvājam?

Mēs piedāvājam veikt antenu sakaru trases parametru teorētiskos aprēķinus, t.i., antenu uzstādīšanas augstuma noteikšana radiorelejlīnijas (RRL) tiešās redzamības nodrošināšanai, izmantojot reljefa datus un iekļaujot iespējamos apbūves un veģetācijas datus, un izveidot Punkts – Punkts un/vai Punkts-Daudzpunkts sakaru trases profila grafisko attēlojumu, pēc kura var plānot RRL pieejamību un izvērtēt iespējamo šķēršļu ietekmi.

Teorētisko aprēķinu veikšanai tiek izmantota profesionāla licenzēta programmatūra.

 

Kam tas ir domāts?

Fiksēto radiosakaru tīklu operatoriem.

 

Ieguvumi

  • Precīzi teorētiskie aprēķini (izmantojot speciālu programmnodrošinājumu), kas ļauj izvairīties no iespējamām kļūdām radiosakaru tīkla uzbūves etapā;
  • Pirms fiksēto sakaru tīkla uzbūves tiek iegūti precīzi dati par radiosakaru tiešas redzamības nodrošināšanai nepieciešamajiem antenu augstumiem, optimālo frekvenču diapazonu, sakaru trases profilu, nepieciešamiem tehniskiem parametriem (raidītāja jauda, antenas parametri).

 

Cena

Katrs pieprasījums tiek izvērtēts individuāli, jo aprēķināmie lielumi var mainīties atkarībā no darba apjoma, izpildes termiņiem un aprēķinu sarežģītības.

 

Pakalpojumu pieteikšana

VAS Elektroniskie sakari

Projektu vadītāja

Diāna Baranova

E-pasts: Diana.Baranova@vases.lv

Tālrunis: +371 26562333