VAS "Elektroniskie sakari" valdei pievienojas Jurģis Poriņš

Jurģis Poriņš titulbilde
15.08.2023

Valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" padome 2023. gada 9. augustā valdes locekļa amatā ar pilnvaru termiņu uz 5 gadiem apstiprināja Jurģi Poriņu. Jaunais VAS ES valdes loceklis amata pienākumus uzsāk pildīt nākamajā dienā pēc apstiprināšanas, līdz ar to no 2023. gada 10. augusta VAS “Elektroniskie sakari” valde savu darbu veic pilnā sastāvā: valdes priekšsēdētājs Jānis Bārda, valdes locekle Laila Līduma un valdes loceklis Jurģis Poriņš.

Dr.sc.ing. J.Poriņš ir Rīgas tehniskās universitātes (RTU) Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) profesors, RTU padomes loceklis un pieredzējis izglītības un zinātnes nozares eksperts. Vairāk kā 6 gadus bijis RTU ETF dekāns un vairāk kā 9 gadus vadījis Rīgas RTU ETF Telekomunikāciju tīkla katedras darbu.

Aktīvi iesaistījies un arī šobrīd turpina darboties Eiropas Savienības, Latvijas zinātnes padomes, Izglītības un zinātnes ministrijas un RTU projektos un programmās telekomunikāciju jomā gan kā vadītājs, gan kā dalībnieks.

J.Poriņš ir autors un līdzautors 18 Latvijas un Eiropas savienības patentiem un patentu pieteikumiem. Viņa vadībā izstrādātas un aizstāvētas vairākas maģistra un doktora disertācijas.

Jurģim ir plašas zināšanas par elektronisko sakaru nozari un telekomunikāciju jomu, tostarp bezvadu sakaru sistēmām. Viņa atbildības joma attiecīgi būs saistīta ar VAS ES pamatdarbību.