Integrētā vadības sistēma

 

VAS “Elektroniskie sakari” Integrētā vadības sistēma ir atzīta par atbilstošu starptautiskiem standartiem.

Atbilstību klientu prasībām pēc visaugstākā līmeņa kvalitātes ir nepieciešama ikviena uzņēmuma turpmākai izaugsmei jebkurā darbības nozarē.

VAS “Elektroniskie sakari” līdz šim jau ir demonstrējusi savu tiekšanos pēc nepārtrauktas vadības sistēmas uzlabošanas, veiksmīgi attīstot un uzturot kvalitātes vadības sistēmu, kas izveidota un sertificēta jau 2008. gada 4. decembrī atbilstoši starptautiskā standarta LVS EN ISO 9001:2008 “Kvalitātes vadības sistēmas prasības” nosacījumiem. Regulāri tiek veikti neatkarīgas institūcijas uzraudzības auditi.

Apzinoties savu lomu un atbildību informācijas drošības jomā, VAS “Elektroniskie sakari” ir ieviesusi un uzņēmumā uztur Informācijas drošības vadības sistēmu. Rūpējoties par Informācijas drošības vadības sistēmas nemitīgu pilnveidošanu un attīstību, uzņēmums 2021.gadā ir veicis sertifikāciju atbilstoši starptautiskam standartam ISO 27001:2013 “Informācijas tehnoloģija. Drošības paņēmieni. Informācijas drošības pārvaldības sistēmas. Prasības”. Informācijas drošības vadības sistēmas sertifikācija atbilstoši ISO 27001:2013 tika veiksmīgi īstenota un tiek uzturēta uzņēmuma darbības procesos.

Rezultātā VAS “Elektroniskie sakari” ir veiksmīgi izveidota Integrētā vadības sistēma, kas nodrošina atbilstību starptautiskiem standartiem gan kvalitātes vadības jomā, gan informācijas drošības pārvaldības jomā. Šis sasniegums ir VAS “Elektroniskie sakari” darbinieku kopīgā darba rezultāts. Tas apliecina, ka uzņēmums ir efektīvi strādājis, lai paaugstinātu iekšējo procesu efektivitāti un attīstītu un pilnveidotu savus pakalpojumus.

Par VAS Elektroniskie sakari” partneri sertifikācijas procesā izvēlēta SIA “Bureau Veritas Latvia”.

VAS “Elektroniskie sakari” Kvalitātes valdības sistēma ir sertificēta un darbojas kopš 2008. gada 4. decembra. VAS “Elektroniskie sakari” Informācijas drošība vadības sistēma ir sertificēta un darbojas kopš 2021. gada 10. jūnija

ISO 9001:2015 sertifikāts

ISO 27001:2013 sertifikāts

Kvalitātes politika ISO 9001:2015 izpratnē

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” (turpmāk – VAS ES) viens no stratēģiskajiem mērķiem ir Elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas pakalpojumu nodrošināšana 100% apmērā, efektīva frekvenču spektra plānošana un radiofrekvenču pārvaldības mehānismu pilnveidošana.

VAS ES īsteno kvalitātes politiku atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām un ievērojot VAS ES pamatvērtības:

Atklātība - mūsu biznesa procesi ir caurskatāmi, mēs dinamiski maināmies nākotnes konkurētspējas stiprināšanai valsts, nozares un uzņēmuma līmenī. Mēs atklāti risinām problēmas un tās skaidrojam sabiedrībai. Mēs esam atvērti klientu, sabiedrības un darbinieku iniciatīvām.

Sadarbība – mēs veidojam ilgtermiņa sadarbību ar saviem klientiem, sabiedrību, darbiniekiem, kas balstīta savstarpējā uzticībā, solījumu pildīšanā un atklātībā vienam pret otru. Mēs izvēlamies vienkāršu, saprotamu un ērtu komunikācijas un sadarbības veidu. 

Kompetence – mēs esam eksperti un dalāmies savās zināšanās. Mēs piedāvājam viedus risinājumus savu klientu mērķu īstenošanai. Mēs uzņemamies atbildību par saviem lēmumiem un izvirzīto mērķu īstenošanu. Mums ir izveidota iekšējā audita sistēma ar nepārtrauktu auditoru kompetences uzturēšanu. Papildus iekšējo auditu veikšanai tiek piesaistīts arī ārpakalpojums, lai nodrošinātu neatkarīgu skatījumu par iespējamajiem tālākajiem veicamajiem uzlabojumiem un pilnveides pasākumiem.

Lēmumu neatkarība, objektivitāte un neitralitāte - tiek augstu vērtētas ikdienas darbā un tās ievēro darbinieki, pildot savus amata pienākumus, kontaktējoties ar sabiedrību, klientiem un kolēģiem.

Kvalitātes politika veido VAS ES stratēģijas īstenošanas kopumu, nodrošinot pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar ārējo un iekšējo normatīvo dokumentu prasībām, veicot sistemātisku Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē un elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanas pārvaldību,  analizējot klientus un to vajadzības.

VAS ES kvalitātes politika un tās īstenošana balstīta uz šādiem pamatprincipiem: 

  • Kvalitatīva un profesionāla pakalpojumu sniegšana katram VAS ES klientam saistībā ar Radiofrekvenču spektra, numerācijas pārvaldi elektronisko sakaru nozarē vai elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu;
  • Līdzdarbošanās valsts politikas veidošanā elektronisko sakaru nozarē;
  • Deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu izpilde Radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldē elektronisko sakaru nozarē, elektronisko sakaru tīklu antenu, radioiekārtu, apraides raidītāju un mobilo sakaru bāzes staciju ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanā;
  • Korporatīvās pārvaldības, reputācijas un komunikācijas uzlabošana, korporatīvās sociālās atbildības principu ieviešana un darbinieku iesaistīšana; 
  • Ilgtspējīga un efektīva attīstība, kas balstīta uz klientu apmierinātības uzlabošanu, procesu digitalizēšanu un efektivizēšanu (efektīvi lēmumi, kas balstīti uz iegūtiem objektīviem datiem, informācijas analīzi, monitoringu, efektivitātes un lietderības apsvērumiem);
  • Sistēmiska un procesu orientēta pieeja uzņēmuma vadībai – skaidra procesu secība un to mijiedarbība, kā arī kritēriji un metodes efektīvai procesu darbībai un vadībai.

Kvalitātes politiku realizē visās VAS ES struktūrvienībās un tā ir saistoša visiem VAS ES darbiniekiem.

Kvalitātes politikas pārskatīšana tiek veikta katru gadu, lai novērtētu tās atbilstību VAS ES mērķiem..


Nepārtraukta pilnveide

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” nepārtraukti pilnveido pakalpojumu kvalitāti. Klientu atsauksmes par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumiem, un  priekšlikumi  pakalpojumu kvalitātes pilnveidei  ir viens no veidiem, kā uzlabot savu sniegumu.

Lūdzam sūtīt savu viedokli par valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari”  pakalpojumu kvalitāti uz e-pastu: kvalitate@vases.lv

ISO sertifikāts                ISO 9001 Bureau Veritas sertifikācijas zīme - Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumu kvalitātes apliecinājums                  ISO 9001 Bureau Veritas sertifikācijas zīme - Valsts akciju sabiedrības “Elektroniskie sakari” pakalpojumu kvalitātes apliecinājums


Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” inženieru izstrādātā  SKUDRA saņem prestižo Quality Innovation Award 2019 balvu Izraēlā Publisko inovāciju kategorijā

2020.gada 5. februārī Telavivā, Izraēlā tika pasniegta ikgadējā starptautiskā Inovāciju kvalitātes balva 2019. Šajā starptautiskajā inovāciju konkursā kategorijā Publiskā sektora inovācijas diplomu ieguva arī Valsts akciju sabiedrības „Elektroniskie sakari” inženieru izstrādātā radiofrekvenču spektra uzraudzības programma SKUDRA.
Starptautiskā līmenī sacentās 55 inovācijas no 19 valstīm. Kopumā konkursa žūriju vērtējumam bija pieteiktas 508 inovācijas. Programmatūra SKUDRA konkursā savā kategorijā piekāpās Spānijā Mesmerise izstrādātai drošības pārbaužu skaneru sistēmai, kas arī visu inovāciju kopvērtējumā izcīnīja galveno balvu kā 2019. gada inovāciju inovācija.


Organizētāju piešķirto – “Kvalitātes inovācijas balvu 2019” QIA2019 (Quality Innovation Award) Publisko pakalpojumu inovāciju kategorijā saņēma VAS "Elektroniskie sakari" ar savu izgudrojumu SKUDRA

Šī starptautiskam ikgadējam konkursam “Inovāciju kvalitātes balva” ir jau 12. balvas izcīņas reize, Latvija konkursā piedalās pēdējos 7 gadus. Svinīgajā ceremonijā Telavivā Lagos pasākumu centrā Valsts akciju sabiedrībai „Elektroniskie sakari” iegūto diplomu pasniedza Latvijas vēstniece Izraēlā Elita Gavale, kopā ar pasākuma organizatoriem: Šlomo Lihtenšteinu no Izraēlas Kvalitātes inovāciju un izcilības institūta un Tani Jarvinenu no Somijas Kvalitātes asociācijas.

Fragments no VAS “Elektroniskie sakari” izstrādātās radiomonitoringa programmatūras SKUDRA reklāmas bukleta, kas atspoguļu produkta funkcionalitāti

Vairāk informācijas:

https://www.qualityinnovation.org/award-ceremony/