Jurģis Poriņš

Valdes loceklis

Izglītība:

 • 1996. - 2008. gads - Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) | Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte (ETF) | Inženierzinātņu doktors telekomunikācijās (Dr.Sc.Ing.)
 • 1993. - 1996. gads - RTU Radiotehnikas un Sakaru fakultāte. Pēc beigšanas maģistra grāds telekomunikācijās (Ms.Sc.Ing) 
 • 1988. - 1993. gads - RTU Radiotehnikas un Sakaru fakultāte. Pēc beigšanas augstākā izglītība – telekomunikāciju inženieris un bakalaura diploms (Bc.Sc.Ing)

Darba pieredze:

 • 2022. gads - šim brīdim - RTU padomes loceklis
 • 2015. gads - šim brīdim - RTU profesors
 • 2015. gads - šim brīdim - RTU ETF Telekomunikāciju institūta Telekomunikāciju tīklu katedras vadītājs
 • 2008. gads - šim brīdim - RTU ETF Telekomunikāciju institūta vadošais pētnieks
 • 2015. - 2022. gads - RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes (ETF) dekāns
 • 2011. - 2015. gads - RTU ETF Telekomunikāciju institūta asociētais profesors
 • 2008. - 2011. gads - RTU ETF Telekomunikāciju institūtā docents
 • 2003. - 2008. gads - RTU ETF Telekomunikāciju institūta pētnieks
 • 2000. - 2002. gads - LU Cietvielu fizikas institūts, pētnieks
 • 1997. - 2000. gads - RTU Datorvadības, enerģētikas un elektronikas departamenta direktora vietnieks
 • 1997. - 2008. gads - RTU ETF Telekomunikāciju institūta lektors
 • 1996. - 2003. gads - RTU RSF Daudzkanālu sakaru katedrā Šķiedru optikas pārraides laboratorijas vadītājs
 • 1996. - 2003. gads - RTU RSF Daudzkanālu sakaru katedras zinātniskais asistents
 • 1993. - 1997. gads - RTU RSF Daudzkanālu sakaru katedras inženieris – 1 kategorijas speciālists

Līdzdalība citās organizācijās:

Eiropas Savienības, LZP ekspertu un citu komisiju loceklis vai vadītājs; nozaru padomju, asociāciju loceklis vai vadītājs:

 • No 2021. gada - Projekta “RTU inovāciju granti studentiem” uzraudzības padomes loceklis
 • No 2020. gada - Latvijas Telekomunikāciju asociācijas (LTA) valdes loceklis
 • No 2020. gada - RTU ETF Promociju padomes “P-08” priekšsēdētājs
 • No 2019. gada - Eiropas kodolpētniecības centra CERN Latvijas grupas dalībnieks
 • No 2019. gada - Baltijas fotonikas klastera priekšsēdētājs
 • No 2018. gada - Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis.
 • No 2018. gada - Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas loceklis
 • No 2018. gada - RTU Senāta Stratēģijas komisijas priekšsēdētāja vietnieks
 • No 2017. gada - Elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru ekspertu padomes loceklis
 • No 2016. gada - Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) valdes loceklis
 • No 2016. gada - Neatkarīgās Kazahu izglītības kvalitātes aģentūras (Independent Kazakh Agency For Quality Assurance In Education (IQAA Reģ Nr. BFM-001)) starptautiskais eksperts
 • No 2016. gada - Latvijas Tematiskās nozaru segmentu 6.padomes “Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas – Aparātbūves (elektronika)” vadītāja vietnieks
 • No 2016. gada - RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes Zinātnes padomes loceklis
 • No 2016. gada - LR Satiksmes ministrijas Elektronisko sakaru nozares padomes loceklis
 • No 2015. gada - RTU Studiju virziena “Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne” direktora vietnieks
 • No 2015. gada - Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās enciklopēdijas nozaru redkolēģijas loceklis
 • No 2015. gada - Rīgas Tehniskās universitātes Senāta Stratēģijas komisijas loceklis
 • No 2015. gada - Rīgas Tehniskās universitātes Zinātnes padomes loceklis
 • No 2014. gada - Valsts pētījumu programmas zinātnes virzienā "Inovatīvie un uzlabotie materiāli, viedās tehnoloģijas” nozares eksperts
 • No 2014. gada - RTU Pētniecības platformas “Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas” koordinators
 • No 2014. gada - Projekta "ZI institucionālās kapacitātes attīstība" darba grupas loceklis
 • No 2014. gada - Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra elektronikas un telekomunikāciju nozares eksperts
 • No 2012. gada - Latvijas Zinātnes padomes ekspertu komisijas “Inženierzinātnes un datorzinātnes” zinātnes nozares “Elektronika un telekomunikācijas” eksperts
 • No 2012. gada - Valsts nozīmes pētniecības centra „Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģijas” zinātniskais vadītājs

Pilnvaru termiņš -  spēkā līdz 2028. gada 9. augustam