Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu

Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu

 

 

VAS Elektroniskie sakari sadarbībā ar AS SAF Tehnika īsteno pētniecības projektu "Radio spektra parametru mērīšana, izmantojot bezpilota lidaparātu" (Nr. 2.10).

Pētījums tiek īstenots Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1. pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" 4. kārtas ietvaros (Projekts Nr. 1.2.1.1/18/A/006 “Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs”).

 

Projekta mērķis ir visaptverošas izpētes rezultātā nodefinēt optimālākos tehniskos parametrus mēriekārtai (forma, masa, nostiprināšanas veidi, elektromagnētiskā izstarojuma un imunitātes ierobežojumi u.c.), kas pielāgota uzstādīšanai uz bezpilota lidaparāta, un radīt tehnoloģisku risinājumu, kas nodrošinās iespēju veikt mērījumus lielā augstumā un/vai sarežģītas piekļuves apstākļos uzstādītu raidītāju tuvumā.

Projekta gaitā plānots:

  • iegūt zināšanas par bezpilota lidaparātu parametriem, spektra analizatoru dažādu moduļu mijiedarbību un sinhronizētu darbību;
  • izveidot automātiskās radioiekārtas atpazīšanas algoritmu, bezpilota lidaparāta lidojuma plāna algoritmu;
  • veikt izstrādātā risinājuma validāciju;
  • izstrādāt radio moduli 17 – 24 GHz frekvenču diapazonam;
  • izstrādāt moduļu ietvaru (šasiju);
  • izveidot bezpilota lidaparāta automātiskā lidojumā plāna programmatūru;
  • veikt dažādu bezpilota lidaparātu ražotāju datu sinhronizācijas starp spektra analizatoru un lidaparātu programmatūras izstrādi;
  • izstrādāt mērījumu rezultātu apstrādes programmatūru.

 

Projekta sadarbības partneris - AS SAF Tehnika.

Kopējās izmaksas: 322 289,25 € , no tām plānotais ERAF atbalsts 199 984,76 €. 

Projektu paredzēts īstenot līdz 2022. gada 28. februārim.


Ceturkšņu ziņojumu kopsavilkumi par projekta gaitu un rezultātiem:

 


Plašsaziņas līdzekļos un partneru komunikācijas kanālos publicētā informācija:

Informācija latviešu valodā:

 

Informācija angļu valodā: