Risku pārvaldība

VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) tiek īstenots integrēts un nepārtraukts risku pārvaldības procesu kopums, lai savlaicīgi identificētu un pārvaldītu būtiskākos VAS ES darbību negatīvi ietekmējošos faktorus, nodrošinot stratēģisko mēŗku sasniegšanu, veiksmīgu attīstību un samazinot potenciālos zaudējumus un reputācijas kaitējumu. 

Risku pārvaldība uzņēmumā notiek saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

 

Paredzamie riska faktori:

Ģeopolitiskā situācija
Inflācijas pieaugums un ekonomiskā situācija valstī attiecībā uz radiosakaru izmantošanu
Veiktas vai neveiktas izmaiņas ārējos normatīvajos aktos
IT sistēmu drošības apdraudējumi

 

 

2022. gadā veiktie pasākumi korupcijas riska novēršanai:

  • pārskatīti un noteikti noteiktie korupcijas riskam pakļautie amati;
  • regulāri pārskatīti un pēc nepieciešamības aktualizēti korupcijas riski;
  • veikta jauno darbinieku informēšana par interešu konfliktu un korupcijas novēršanas tēmu tiek nodrošināta jauno darbinieku ievadapmācību ietvaros;
  • apzināti darbinieku blakus darbi un veikts interešu konflikta izvērtējums.