Viedo tīklu un pakalpojumu starptautiskā un Eiropas sadarbības ekosistēma

Projekta nosaukums:

Viedo tīklu un pakalpojumu starptautiskā un Eiropas sadarbības ekosistēma (SNS ICE)

ID Nr. 101095841

Projekta norises ilgums:

27 mēneši (01.01.2023 - 31.03.2025)

 

Projekta apraksts:

Projekta mērķis - radīt sadarbības vidi Eiropas un globālajiem dalībniekiem, kas iesaistīti 6G viedtīklu un pakalpojumu nodrošināšanā.

Tas būs instruments, lai prezentētu, uzlabotu un pozicionētu SNS JU aktivitātes un sasniegumus galvenajos Eiropas un globālajos forumos. Projekts globālā līmenī sadarbosies ar citiem reģioniem, kuros ir plānots ieviest vai jau norisinās 6G aktivitātes.

Projekts radīs vidi, kurā veicināt SNS JU attīstību un izvirzīto mērķu sasniegšanu, dalīties ar aktualitātēm un idejām, sekot līdzi attīstības tendencēm un panāktu globālu sadarbību. 

Projektā tiks veidoti Eiropas līmeņa dialogi starp Horizon Europe partnerībām, valstu iniciatīvām, pētniecības un attīstības klasteriem utt., kuri fokusējas uz informācijas, plānu un prioritāšu apmaiņu. Tas ļaus iesaistītajām pusēm labāk izprast Eiropas aktivitātes, kā arī potenciāli ļaus veiksmīgāk darboties pēc vienotiem plāniem.

Turklāt, SNS ICE veidos sadarbību ar vadošajiem nozaru pārstāvjiem, interesentiem un asociācijām, lai identificētu šo pušu prasības un veicinātu SNS JU piedāvāto risinājumu attīstību. Šis ideju apmaiņas process radīs iespējas pielāgotiem 6G risinājumiem un to agrīnai pieņemšanai dažādās nozarēs.

Projektā ar minēto ieinteresēto pušu līdzdalību plānots organizēt darba grupas galvenajos nozares starptautiskajos pasākumos, tajā skaitā 5G Techritory un EuCNC.

Iecerēts, ka ar šo aktivitāšu palīdzību un īstenošanu tiks nodrošināts un veicināts Eiropas vadošo 6G risinājumu attīstības process. 

 

Galvenie uzdevumi:

 • Veidot attiecības ar partneriem un definēt sadarbības pamatfunkcijas;
 • Popularizēt projektu, reklamējot SNS aktivitātes un sasniegumus, kā arī identificēt potenciālās mērķa grupas / jomas;
 • Izstrādāt un ieviest vienotu plānu un aktivitātes. 

 

Projekta partneri:

 • 6G SMART NETWORKS AND SERVICES INDUSTRY ASSOCIATION, Beļģija
 • CENTRE TECNOLOGIC DE TELECOMUNICACIONS DE CATALUNYA, Spānija
 • NEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST NATUURWETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK TNO, Nīderlande
 • TRUST-IT SRL, Itālija
 • COMMPLA SRL, Itālija
 • TELECOM ITALIA SPA, Itālija
 • NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS GMBH &CO KG, Vācija
 • EURESCOM-EUROPEAN INSTITUTE FOR RESEARCH AND STRATEGIC STUDIES IN TELECOMMUNICATIONS GMBH, Vācija
 • VALSTS AKCIJU SABIEDRĪBA ELEKTRONISKIE SAKARI, Latvija

 

Projekta budžets:

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības programmas “Horizon Europe Framework Programme”, saskaņā ar dotācijas līgumu Nr. 101095841.

Eiropas Savienība neatbild par publikācijas un vietnes saturu.

 


Klausies projekta ietvaros veidoto podkāstu par 6G jomas aktualitātēm un jaunumiem: