Cenrāža piemērošana (radioamatieru dienests)

Maksājumi atbilstoši cenrādim - 27.09.2022. MK noteikumiem Nr.600 (redakcijā no 20.10.2023)

1.1. Atļaujas

1.1.1. Vienreizējie maksājumi

Uzstādīšanas vai lietošanas atļaujas izsniegšana

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.2. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera radiostacijas ierīkošanai vai lietošanai radiostacija 19,20 0,00 19,20
3.3. Pieprasījuma izskatīšana radioamatiera papildu izsaukuma signāla piešķiršanai izsaukuma signāls 14,85 0,00 14,85

1.2. Eksāmens

1.2.1. Vienreizējie maksājumi

Radioamatieru eksāmens

Nr. 
p. k.
Pakalpojuma veids Mērvienība Cena bez PVN (euro) PVN (euro)1 Cena ar PVN (euro)
3.1. Radioamatiera eksaminācija radioamatiera eksāmens 21,59 0,00 21,59

 

Konsultācijas par maksājumiem var saņemt:
VAS Elektroniskie sakari
Rīga, Eksporta ielā 5
+371 67 332 179
+371 67 332 724