VAS "Elektroniskie sakari" svin 30 gadu jubileju

VAS Elektroniskie sakari atzīmē 30 gadu darbību kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas

2021. gada 23. augustā VAS "Elektroniskie sakari" atzīmē savu 30. gadadienu neatkarīgas valsts pastāvēšanas periodā. Tieši pirms 30 gadiem šajā datumā Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā tiek reģistrēta [toreiz] Latvijas Valsts elektrosakaru inspekcija, šai dienai kļūstot par pagrieziena punktu, kas dod iespēju uzņēmumam turpmāk darboties neatkarīgā valstī un lemt pašam par savu attīstību un nākotni.

Savā neatkarīgās pastāvēšanas laikā uzņēmums ir piedzīvojis vairākas nosaukumu maiņas un nākušas klāt jaunas funkcijas – papildus radiofrekvenču spektra pārvaldībai VAS ES īsteno arī numerācijas resursa pārvaldību un nodrošina radioiekārtu ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu. Lai nodrošinātu uzņēmuma ilgtspēju un izaugsmi, jau vairākus gadus papildus Elektronisko sakaru likumā deleģētajām funkcijām VAS ES kā akciju sabiedrība nodrošina arī komercdarbību un piedāvā nozares pieprasījumam un vajadzībām atbilstošus komercpakalpojumus un produktus.

Šodien VAS "Elektroniskie sakari" ir nozares eksperts ar starptautiska līmeņa kvalitātes standartiem un augsti kvalificētiem darbiniekiem. Sniedzot savus pakalpojumus, uzņēmums piedalās jaunu tehnoloģiju attīstības veicināšanā un stabilas elektronisko sakaru pakalpojumu tirgus vides uzturēšanā.

 

Aicinām noklausīties VAS ES valdes priekšsēdētāja Jāņa Bārdas apsveikuma runu.