Misija, vīzija, mērķis

Ilustratīvs attēls

VAS ES misija

Nodrošināt valsts  ierobežoto resursu (radiofrekvenču spektra un numerācijas) efektīvu pārvaldību un radioiekārtu ierīkošanas tehnisko projektu akceptēšanu, radot priekšnosacījumus elektronisko sakaru tirgus attīstībai atbilstoši sabiedrības un valsts interesēm, kā arī sniegt augstas pievienotās vērtības un kvalitātes komercpakalpojumus.

VAS ES vīzija

Nozares eksperts - tehnoloģiski inovatīvs, efektīvi un ar peļņu strādājošs uzņēmums, sociāli atbildīgs ar augstu klientu un darbinieku apmierinātības līmeni, ar darba kultūru, kas orientēta uz pārmaiņu vadību un inovācijām.

VAS ES vērtības

VAS ES gadu gaitā izveidotā vērtību sistēma definē uzņēmuma iekšējo kultūru un darbības principus. 2022.–2024. gada Stratēģijas darbības periodam identificētas un izvēlētas tās vērtības, kas palīdzēs  īstenot uzņēmuma misiju un vīziju un ilgtspējīgu uzņēmuma attīstību.

  • MĒRĶTIECĪBA. Darīt vairāk nekā no mums sagaida, uzņemties iniciatīvu un patstāvīgi strādāt, ievērojot uzņēmuma un individuālos mērķus.
  • ATBILDĪBA. Uzņemties atbildību un strādāt kopīgiem mērķiem uzņēmuma interesēs. Uzticību panāk ar atbildību.
  • SADARBĪBA. Cieņpilni sadarboties gan uzņēmuma iekšienē, gan komunikācijā ar ārpasauli.
  • ATTĪSTĪBA. Strādāt uzņēmuma attīstībai un personīgajai izaugsmei. Pastāvīgi lūkoties un meklēt jaunus izaicinājumus.
  • PROFESIONALITĀTE. Nemitīgi pilnveidoties, paaugstināt kvalifikāciju.