Aizvadīta ikgadējā LETERA biedru sapulce

Skats no zāles aizmugures - LETERA biedri pacēluši rokas, lai balsotu ''par''
27.03.2024

Aizvadīta ikgadējā Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija (LETERA) biedru sapulce, kura šoreiz norisinājās pie mums, VAS Elektroniskie sakari .

LETERA, apvienojot un iesaistot uzņēmumus, pētniecības un izglītības iestādes, īsteno stratēģiskas aktivitātes, lai veicinātu nozares izaugsmi, popularizēšanu, un radītu vidi, kurā top inovācijas ar augstu pievienoto vērtību.

Biedru sapulcē tika lemti asociācijas attīstībai būtiski lēmumi, izvērtēts 2023. gadā paveiktais, kā arī prezentēta turpmākā virzība. Latvijas Digitālais akselerators (EDIC Latvija) un Latvijas IT klastera pārstāves stāstīja par Eiropas digitālās inovācijas centru iespējām uzņēmējiem.

Tāpat pasākuma laikā notika diskusija ar ekonomikas ministru Viktoru Valaini par nozarei būtiskiem jautājumiem. Ministrs uzsvēra, ka asociācijai un tās biedru darbībai ir būtiska loma valsts ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, kā arī izteica gatavību turpināt aktīvu sadarbību un atvērtu dialogu.

Savukārt mēs asociācijas biedrus pasākuma laikā iepazīstinājām ar uzņēmuma darbību, sasniegtajiem rezultātiem un nākotnes ambīcijām un plāniem. Dalībnieki arī apmeklēja mūsu muzeju, kurā interaktīvā veidā iepazinās ar nozarei un uzņēmumam būtiskajiem pieturpunktiem dažādos laika periodos.

Priecājamies būt LETERA biedri, iesaistoties nozares attīstības veicināšanā.