Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā

29.12.2023

Turpinās Projekta "Eksperimentālās kvantu komunikācijas infrastruktūras attīstība Latvijā" (Projekta nosaukums angliski “Development of experimental quantum communication infrastructure in Latvia”, Projekta numurs:101091559, Projekta akronīms: LATQN Call: DIGITAL-2021-QCI-01) īstenošana.

Laika posmā no 01.10.2023. līdz 29.12.2023. ir veiktas šādas aktivitātes:

 • Ir uzsākti darbi darba pakā par kvantu iekārtu integrāciju komunikāciju tīklos un publiskā sektora datu apstrādes lietojumprogrammu izstrādi, kā rezultātā ir izstrādātas funkcionālās prasības un programmatūras arhitektūra;
 • Ir uzsākti darbi darba pakā par lietošanas gadījumiem drošai datu pārvadei veselības sektorā, kā rezultātā ir veikta konkrētu prasību noteikšana un testēšanas scenāriju definēšana, kā arī prasību pārskatīšana attiecībā uz veselības aprūpes nozares datu drošas pārraides vidi un to raksturojošajiem parametriem;
 • Ir sagatavots pārskats par Izvietojamās QKD infrastruktūras uzraudzību (publiskā daļa);
 • Ir sagatavots ziņojums par visu prototipu mezglu optiskās šķiedras prasībām;
 • Ir pabeigti līguma grozījumi, kas, pirmkārt, sevī ietver aktualizēto informāciju par personālu un iekārtām. Grozījumi ir iesniegti EK projektu portālā, paredzams, ka EK tos apstiprinās 2024. gada janvārī;
 • Ir pabeigts iepirkumu sagatavošanas un izsludināšanas process kvantu iekārtu iegādei, kā rezultātā daļa no partneriem ir jau saņēmusi iekārtas, bet daļai iekārtu pilnīga piegāde plānojas 2024.gada 1.ceturksnī;
 • Ir sagatavota 1. zinātniskā publikācija no 3 plānotajām;
 • Projekta mājas lapā ir ievietota 4.ziņa;
 • Atbilstoši Projekta publicitātes un rezultātu izplatīšanas plānam ir noorganizēts un novadīts publiskais pasākums, kas plašāku publiku iepazīstināja ar projektu un kvantu tehnoloģiju iespējām kopumā;
 • Ir organizēta projekta vadības padomes 2. regulārā tikšanās.

Projekta koordinators - Valsts akciju sabiedrība ''Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs''.

Projekta partneri/benificiāri:

 • Valsts akciju sabiedrība ''Elektroniskie sakari'';
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''TET'';
 • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts.

Kopējās attiecināmās Projekta izmaksas: EUR 8 061 380,00. Plānotais maksimālais grants: EUR 4 030 690.00 jeb 50% no kopējām attiecināmajām Projekta izmaksām. Projekts tiks īstenots 30 mēnešus no 01.01.2023 līdz 30.06.2025.