Informatīvajā kampaņā "Lūdzu, netraucē!" aicina iedzīvotājus, iegādājoties radioiekārtas, pievērst uzmanību, vai tās ir piemērotas izmantošanai Latvijā

VAS ES informatīvās kampaņas titulattēls. Sieviete pirms radioiekārtu lietošanas uzsākšanas pārliecinās, vai iekārtas ir atbilstoši marķētas
07.12.2023

Doties uz kampaņas galveno lapu

Pieaugot ikdienā izmantotajam radioiekārtu skaitam un iedzīvotājiem aizvien biežāk preces iegādājoties internetā, tostarp  tiešsaistes platformās, kas bāzētas ārpus Eiropas Savienības vai tirgo un piegādā preces no trešajām valstīm, palielinās risks iegādāties neatbilstošas radioiekārtas, kas var izraisīt radiosakaru traucējumus un ietekmēt saziņu ar ārkārtas dienestiem.

VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) īsteno ikgadējo informatīvo kampaņu "Lūdzu, netraucē!", kurā aicina iedzīvotājus, iegādājoties iekārtas, kuru darbības pamatā ir radiofrekvenču izmantošana, t.sk. viedās iekārtas ar iebūvētiem radiomoduļiem, vēl pirms to iegādes pievērst uzmanību, vai tās paredzētas izmantošanai Latvijā, jo neatbilstošu radioiekārtu lietošana var izraisīt kaitīgus radiotraucējumus citām radiosakaru sistēmām un pat apgrūtināt saziņu ar ārkārtas dienestiem.

VAS ES kā radiofrekvenču spektra pārvaldītājs un radioiekārtu lietošanas uzraudzības institūcija Latvijā katru gadu saņem aptuveni 200 pieteikumus par radiosakaru traucējumiem. Pēdējo gadu traucējumu statistika parāda, ka trešdaļā no izskatītajiem pieteikumiem radiotraucējumu iemesli bija radioiekārtas, kas neatbilst noteiktajām būtiskajām prasībām. Kā populārākās no tām var minēt: 1) Eiropas reģionam neatbilstošas vai nepareizi konfigurētas bezvadu videonovērošanas sistēmas (izmantojamas 2,4 GHz koplietošanas diapazonā); 2) bezvadu atpakaļskata kameras jeb bezvadu videopārraides iekārtas, ko parasti atsevišķi iegādājas un izmanto transportam (t.sk. smagajam transportam un traktortehnikai), kurā šāda funkcija nav iebūvēta ražošanas procesā; 3) patvaļīgi, bez mobilo operatoru ziņas uzstādīti mobilo signālu pastiprinātāji (repīteri, būsteri). Šo iekārtu neatļauta vai nepareiza izmantošana visbiežāk ir bijis cēlonis radiosakaru traucējumiem mobilo sakaru tīklos pēdējo gadu laikā. Lielākā daļa no iekārtām bija iegādātas internetā, tiešsaistes platformās, kas bāzētas ārpus Eiropas Savienības vai tirgo un piegādā preces no trešajām valstīm, un daļai no tām nebija CE marķējuma un atbilstību apliecinošu dokumentu, kas nozīmē, ka tās nebija paredzētas lietošanai Eiropas Savienībā un Latvijā.

“Ne vienmēr Internetā (sevišķi ārvalstu interneta veikalos) iegādājamās radioiekārtas atbilst Latvijas likumdošanā noteiktajām prasībām. Radiofrekvenču sadalījums dažādos pasaules reģionos ir atšķirīgs un mēdz būt, ka frekvenču josla, kas Ķīnā, ASV vai Kanādā iedalīta vienam radiosakaru dienestam, Eiropas reģionā ir paredzēta pavisam citam nolūkam. Tieši izmantojamo frekvenču joslu atšķirība radioiekārtu darbībā var būt iemesls radiotraucējumiem,” brīdina VAS ES Atbilstības novērtēšanas nodaļas vadītājs Māris Čamans.

Pēc radioiekārtu ražotāju un globālo prognozēšanas institūciju aplēsēm jau šogad uz vienu Eiropas iedzīvotāju lietošanā ir 9 radioiekārtas, tajā skaitā dažādas viedierīces, sadzīves iekārtas ar iebūvētiem radiomoduļiem, bezvadu sensori un citas drošības sistēmas, kā arī ikdienā daudz un dažāda pielietojuma Bluetooth ierīces. Tās visas ir iekārtas, kuru darbības pamatā ir radioviļņu raidīšana vai uztveršana, lai nodrošinātu radiosakarus vai radionoteikšanu (objekta atrašanās vietas un ātruma noteikšana izmantojot radioviļņus). Tiek prognozēts, ka 2030. gadā uz vienu pasaules iedzīvotāju būs sākot no 15 līdz pat vairāki desmiti ierīču ar iebūvētiem radiomoduļiem, kas būs pieslēgti internetam.

Tāpat pieaug arī iedzīvotāju tendence veikt pirkumus tiešsaistē. Saskaņā ar Eurostat informāciju aizvien pieaug tendence preces iegādāties internetā. Publicētie dati liecina, ka 2022. gadā 75% no visiem ES iedzīvotājiem (vecumā no 16 līdz 74 gadiem), kas bija izmantojuši internetu, preces vai pakalpojumus personīgām vajadzībām bija iegādājušies tiešsaistē. Arī starptautiskā interneta pētījumu un tehnoloģiju uzņēmuma Gemius veiktais e-komercijas pētījums parāda, ka vairāk nekā 81,7% aptaujāto Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 – 74 gadiem 2023. gada pirmā pusgada laikā iegādājušies kādu pirkumu internetā un 11,8% plāno to darīt nākotnē.

Iepriekš minētās tendences norāda uz to, ka palielināsies gan risks iegādāties preces, kas neatbilst būtiskajām prasībām, gan arī šādu iekārtu izraisīto radiosakaru traucējumu skaits.

Tādēļ tuvojoties Ziemassvētkiem, kad aktualizējas dāvanu iegādes jautājums, un dāvanu sarakstos tiek iekļautas arī dažādas bezvadu ierīces, VAS Elektroniskie sakari īpaši aicina patērētājus būt vērīgiem un, iegādājoties sev vai  pērkot dāvanās radioiekārtas pārliecināties par preces atbilstību noteiktajām prasībām un par to lietošanas ierobežojumiem vēl pirms to iegādes. Par radioiekārtas atbilstību prasībām liecina vairāku pazīmju kopums. 

  1. Pirmkārt, ja iekārtai ir CE marķējums, tā jau ir viena no pazīmēm, ka ražotājs ir pārliecinājies, ka prece atbilst būtiskajām prasībām. CE zīme ir apliecinājums tam, ka ražotājs paredzējis radioiekārtas izplatīšanu Eiropas Savienībā. Ja minētā marķējuma nav, tad tādas iekārtas Latvijā lietot aizliegts;
  2. Otra pazīme ir precei pievienotā atbilstības deklarācija (Declaration of Conformity), kas apliecina tās atbilstību direktīvai 2014/53/ES (RED);
  3. Treškārt, radioiekārtai ir jābūt pievienotai lietošanas informācijai, kurā norādīti tās lietošanas nosacījumi un ierobežojumi.

Informatīvās kampaņa "Lūdzu, netraucē!" materiāli būs pieejami VAS ES tīmekļa vietnē https://ej.uz/lūdzu_netraucē_2023  un sociālajā tīklā Facebook.

VAS “Elektroniskie sakari” (VAS ES) ir valsts kapitālsabiedrība, kas nodrošina valsts ierobežoto resursu - radiofrekvenču spektra un numerācijas pārvaldību. Radiofrekvenču spektra pārvaldība ietver sevī radiofrekvenču spektra plānošanu un uzraudzību. 

 

Preses relīzi sagatavoja:

Inese Janova,

VAS Elektroniskie sakari Sabiedrisko attiecību vadītāja,

Tālr.: +371 26498794

E-pasts: inese.janova@vases.lv