Noslēgts Saprašanās memorands par elektronisko sakaru tīklu sinhronizāciju 2,3 GHz radiofrekvenču joslā

ilustratīvs attēls
28.02.2024

Valsts akciju sabiedrība “Elektroniskie sakari” noslēdza ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “BITE Latvija” saprašanās memorandu par elektronisko sakaru tīklu sinhronizāciju 2300-2360 MHz radiofrekvenču joslā, kas var tikt izmantota arī 5G sakaru nodrošināšanai.

Veicinot efektīvu radiofrekvenču spektra 2300-2360 MHz joslas izmantošanu, Latvijas radiofrekvenču spektra pārvaldītājs VAS “Elektroniskie sakari” noslēdza saprašanās memorandu ar elektronisko sakaru komersantiem SIA “Latvijas Mobilais Telefons” un SIA “BITE Latvija”, par sakaru tīklu sinhronizētu izmantošanu sakariem (tai skaitā 5G) paredzētajā joslā. Sinhronizēta TDD sakaru tīklu darbība ļauj efektīvāk izmantot radiofrekvenču joslu, vieglāk plānot un izvērst elektronisko sakaru tīklus un nav nepieciešamība papildus iekārtu (filtru) uzstādīšanai.  Savukārt nesinhronizēta tīklu darbība var potenciāli radīt traucējumus starp tīkliem.

2300-2360 MHz joslas sinhronizācija elektronisko sakaru komersantiem, kam ir piešķirtas lietošanas tiesības šajās frekvenču joslās, garantē spēju saviem klientiem nodrošināt maksimāli iespējamu datu pārraides ātrumu. Ja sinhronizācija TDD (laikdales duplekss) sakaru tīklā netiek veikta, tad elektronisko sakaru komersantiem nāktos ziedot daļu no sev piešķirtā spektra, lai izveidotu aizsargjoslu, nodrošinot to, ka frekvences nepārklājas un nerada traucējumus. Lai šāda situācija nerastos, VAS “Elektroniskie sakari” kopā ar operatoru ekspertiem izveidoja darba grupu, līdzīgi kā tas tika darīts 3400-3800 MHz joslā, kurā elektronisko sakaru komersantiem palīdzēja vienoties par sinhronizācijas nosacījumiem, tādējādi saglabājot operatoriem iespēju izmantot pilno piešķirto spektru.

Memoranda dokuments nosaka elektromagnētiskās saderības nodrošināšanas paņēmienus elektroniskiem sakaru tīkliem 2300-2360 MHz radiofrekvenču joslā gan sinhronizētai, gan nesinhronizētai radiosakaru tīklu darbībai. Piemēram, nesinhronizētu elektronisko sakaru tīklu gadījumā elektromagnētisko saderību nodrošina, piemērojot ģeogrāfisko atdalījumu, vai arī, nosakot radiofrekvenču resursu aizsargjoslas un uzstādot papildu iekārtas (filtrus). Tāpat dokumentā ir noteikti sinhronizētu elektronisko sakaru tīklu darbību nodrošinošie kopējie tehniskie parametri.

Šādu un līdzīgu dokumentu slēgšana nodrošina veiksmīgu nozares attīstības un sadarbības veicināšanu, kā arī nodrošina izprati par vienotu mērķi – veicināt Latviju kā vienu no IKT ieviešanas un izmantošanas līderiem pasaulē.