Pasaules radiosakaru konferencē pieņemti vairāki arī Latvijai būtiski lēmumi

27.12.2023

No 20. novembra līdz 15. decembrim Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos norisinājās viens no svarīgākajiem radiosakaru nozares pasākumiem – Pasaules radiosakaru konference 2023 (WRC-23 - World Radiocommunication Conference), kurā globālā mērogā, piedaloties Starptautiskās Telesakaru savienības (ITU) dalībvalstu pārstāvjiem, tika spriests par elektronisko sakaru nozares tuvāko un tālāko nākotni.

WRC-23 piedalījās vairāk nekā 3900 delegātu no 163 dalībvalstīm, pārstāvot dažādas nozarē iesaistītās puses – politikas veidotājus, sakaru administrācijas un nozari regulējošās iestādes, asociācijas, iekārtu ražotājus u.c. Latvijas intereses šajā nozīmīgajā notikumā pārstāvējām arī mēs, VAS Elektroniskie sakari, kopējā delegācijā ar pārstāvjiem no citām organizācijām, kas Latvijā atbildīgas par sakaru politiku un regulējumu: Satiksmes ministrijas (SM), Aizsardzības ministrijas (AM), kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK).  

"WRC-23 nostāda pasauli uz stabila ceļa, kas virzās uz vēl savienotāku, ilgtspējīgāku, taisnīgāku un iekļaujošāku digitālo nākotni visiem. Impulsu galvenajiem regulējuma sasniegumiem kosmosa un zinātnes jomā, un virszemes apraidē balsta ITU nepārtrauktais darbs pie universālas savienojamības un ilgtspējīgas digitālās transformācijas." tā publiskajā paziņojumā pauda Dorēna Bogdana-Martina, ITU ģenerālsekretāre.

Konferencē atbilstoši dienas kārtībai pārskatīja Radionoteikumus, un kopumā tika apstiprinātas 43 jaunas Rezolūcijas, pārskatītas 56 esošās un atceltas 33 Rezolūcijas. Kā vienus no būtiskākajiem pieņemtajiem lēmumiem, kas atstās iespaidu uz radiofrekvenču joslu lietošanas nosacījumiem un plāniem tieši Latvijā, var minēt:

  • Ilgstošu diskusiju rezultātā tika nolemts frekvenču joslu 6425-7125 MHz identificēt IMT (starptautiskie mobilie telesakari) lietojumam 1. reģionā. Lēmuma būtiska sastāvdaļa ir bāzes stacijām noteiktā e.i.r.p. maska fiksētā satelītu dienesta aizsardzībai;
  • Latvijai būtisks lēmums bija paaugstināt mobilā dienesta statusu frekvenču joslā 3600-3800 MHz līdz primārajam. Pieņemtie izmantošanas nosacījumi šajā joslā ir uzskatāmi par labu kompromisu, ņemot vērā dažādos joslas izmantošanas veidus valstīs;
  • Radionoteikumi ir papildināti ar HIBS (IMT bāzes stacijas uz liela augstuma platformām) lietojumu 694-960 MHz, 1710-1885 MHz un 2500-2690 MHz joslās;
  • Pašā konferences noslēgumā tika panākta vienošanās par frekvenču joslas 470-694 MHz sadalījumu arī mobilajam dienestam uz sekundāriem nosacījumiem, un šī jautājuma atkārtotu skatīšanu WRC-31. Tagad ir noteikti nosacījumi šīs joslas izmantošanai mobiliem sakariem, kas nepieciešamības gadījumā var tikt realizēta Latvijā;
  • Tika lemts par nākamajās konferencēs izskatāmajiem jautājumiem.  WRC-27 dienas kārtībā būs daudz jautājumu, kas saistīti ar satelītu dienestu, tai skaitā mobilā satelītu dienesta sadalījums plaši izmantotajās IMT joslās. Jautājuma būtība ir nosacījumi, ar kādiem mobilo sakaru pakalpojumus no satelīta varēs nodrošināt tieši uz lietotāja telefonu. Nākamā Konference skatīs arī 4400-4800 MHz, 7125-8400 MHz 14,8-15,35 GHz frekvenču joslas IMT vajadzībām lai arī CEPT uzskatīja, ka tās pamatā nav perspektīvas izmantošanai šim mērķim.

Plašāk ar citiem lēmumiem un WRC-23 norisi iespējams iepazīties ITU tīmekļvietnē.

Nākamā Pasaules radiosakaru konference norisināsies pēc 4 gadiem – 2027. gadā. Līdz tai turpināsies darbs pie līdzšinējo pieņemto lēmumu ieviešanas praksē, kā arī norisināsies aktīvs darbs pie nākamā pasākuma sagatavošanas. Tas ietver dažādus pētījumus un plašas diskusijas starp interesētajām pusēm valstu, reģionālā un globālā līmenī, lai panāktu vienprātību, kas ir būtiska prognozējamas regulējošas vides radīšanai.

Mēs, VAS Elektroniskie sakari, ar lielu atbildību iesaistāmies un ieguldām būtisku cilvēku darba un intelektuālo resursu, lai pārstāvētu Latvijas intereses šajā nozīmīgajā notikumā, tādējādi nodrošinot mūsu sakaru nozares harmonisku iekļaušanos starptautiskajā vidē un veicinot efektīvu spektra izmantošanu, kas dotu mūsu valstij un tās iedzīvotājiem maksimālu labumu.