Projekta “Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)” 2023. gada aktualitātes

27.02.2024

Mēs, VAS Elektroniskie sakari, esam partneri projektā “Latvijas Digitālais akselerators (DAoL)”, kura mērķis ir veicināt digitālo transformāciju un inovācijas, lai uzlabotu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju un sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti, izmantojot jaunus digitālos risinājumus, lai palielinātu ieguldījumus IKT tehnoloģiju pētniecībā un attīstībā.

Aizvadīts spilgts un aktīvs 2023. gads, kura laikā Latvijas Digitālais akselerators ar kontaktpunktiem Rīgā, Kurzemē, Zemgalē, Vidzemē un Latgalē  un 19 partneriem tiekušies sasniegt vienu mērķi – radīt digitālos veiksmes stāstus Latvijā.

Uzsākta sadarbība ar vairāk nekā 300 klientiem, aizpildīti 70+ digitālā brieduma testi, izveidotas 60 digitālās attīstības ceļa kartes, notikušas neskaitāmas tikšanās ar klientiem un sniegtas konsultācijas par tehnoloģiskiem risinājumiem, digitālās transformācijas stratēģijas izstrādi, investīciju piesaisti, atbalstīta eksperimentēšana un pilotēšana. Tostarp klientiem piedāvāti vairāk kā 30 dažādi mācību kursi.  Visi Latvijas Digitālā akseleratora (LDA) pakalpojumi uzskaitīti šeit.

2023. gadā LDA vārds skanējis skaļi un tālu – īstenoti vairāk kā 50 pasākumi – tīklošanās pasākumi, mācību vebināri, roadshow, konferences un semināri –, sasniedzot 1000+ lielu auditoriju.  Izveidotas arī piecas sadarbības ar citu valstu Eiropas Digitālās inovācijas centriem – EDIH Vilnius (Lietuva), EDIH4LT (Lietuva), EDIH4IAE.LT (Lietuva), AIRE - AI & Robotics Estonia (Igaunija) un eDIH Connect (Beļģija).

Pērn esam uzsākuši darbu pie vairāku tematisko darbu grupu izveides. Šobrīd norit partneru piesaiste “EdTech” darba grupā, kas darbosies ar mērķi izstrādāt un ieviest jaunus projektus izglītības tehnoloģiju jomā Latvijas un ES līmenī gan vispārējā, gan augstākajā, profesionālajā un mūžizglītībā un “Metaverse” darba grupā, kurā plānots kopīgi mācīties, lai izprastu nākotnes tehnoloģiju potenciālu un saskatītu reālās biznesa iespējas, ko piedāvāt 3D visums jeb metaverss.

Pagājušajā gadā esam devušies pieredzes apmaiņas vizītēs pie septiņiem partneriem – DATI Group, Ventspils Augsto tehnoloģiju parka, Elektronikas un datorzinātņu institūta, Liepājas Universitātes, Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera, Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centra, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta.

DATI Group pārstāvji iepazīstināja ar uzņēmuma piedāvātajiem pakalpojumiem un tehnoloģiskiem risinājumiem, piemēram, procesu digitalizāciju, digitālā dvīņa izveidi, mākoņrisinājumu ieviešanu, apmācībām par mākoņskaitļošanu un analītikas programmatūru, privātā un hibrīd-mākoņa, sistēmu integrācijas, analītikas, kriminālistikas un IT drošības programmatūras risinājumiem.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā tikām iepazīstināti ar organizācijas darbību, pakalpojumu “Nākotnes klase”, kas ir interaktīva, tehnoloģiski aprīkota mācību vide ar ērti transformējamām mēbelēm, digitāliem mācību rīkiem un mācību saturu, kas veicina uz radošumu un pozitīvu rezultātu orientētu mācību procesu, prototipēšanas centru, kurā iespējams saņemt tehniskās konsultācijas prototipu un detaļu izstrādē un ražošanā, t.sk. detaļu 3D modeļu izstrādē, kā arī detaļu un prototipu izgatavošanu un Ventspils dizaina darbnīcu RADE, kurā pieejamas dažādas iekārtas, lai pēc paša radīta dizaina apstrādātu apģērbu, plastmasu, metālu, kā arī koku, akrilu un dažādus kompozītmateriālus, veidotu aksesuārus, drukātu fotogrāfijas un uzlīmes, kā arī izgatavotu iepakojumus visiem darbnīcā radītajiem dizaina priekšmetiem.

Latvijas Elektronikas iekārtu testēšanas centrā (LEITC) uzzinājām par tā sniegtajiem pakalpojumiem un testēšanas laboratorijā pieejamajām testēšanas metodēm, piemēram, radiofrekvenču emitēto traucējumu mērījumi, imunitātes testi attiecībā uz radio frekvenču emitētajiem traucējumiem, vadāmības traucējumu mērījumi, imunitātes testi attiecībā uz vadāmības traucējumiem, imunitāte pret ātrajiem pārejas procesiem, impulsu paketēm, pārspriegumu, īsiem sprieguma iekritumiem un pārtraukumiem, magnētiskā lauka emisijas mērījumi u.c. Tostarp LEITC pārstāvji iepazīstināja ar laboratorijas aprīkojumu un tehniskiem risinājumiem.

Elektronikas un datorzinātņu institūts sniedza ieskatu savos pētniecības virzienos:

  • īpaši precīza notikumu laika mērīšana; tālizpēte un kosmosa datu apstrāde;
  • robotika un mašīnuztvere;
  • signālu apstrāde un iegultais intelekts un viedie sensori un lietu internets.

Tikšanās laikā ielūkojāmies laboratorijās, kā arī apskatījām un uzzinājām par virkni dažādu risinājumu, kas tapuši, top un taps institūtā, piemēram, viedais audums un sensorais apģērbs; betona virsmas slāņu pasliktināšanās stadijas atpazīšana; dzelzceļa pārbrauktuves automatizēta uzraudzības sistēma; sensoru tīkls konstrukciju deformāciju monitoringam; mākslīgā intelekta sistēma industriālo procesu automatizācijai; biometrijas sistēma; portatīvs, neinvazīvs ledus biezuma mērītājs; zemes pārklājuma klasifikācijas tehnoloģija, pašbraucoša automašīna u.c.

Liepājas Universitātē un Dienvidkurzemes reģiona kontaktpunktā – Zaļo un viedo tehnoloģiju klasterī iepazināmies ar Liepājas Universitātes ekspertiem datorzinātņu, informācijas tehnoloģiju, viedo tehnoloģiju un mehatronikas, vides inovāciju tehnoloģiju, ekotehnoloģiju un jauno mediju mākslas un dizaina jomās, kā arī uzzinājām par dažādām Liepājas Universitātes īstenotām programmām un īstenotajām inovācijām – “MikroTik akadēmija”; mikrodatoru “Raspberry Pi” klase; papildinātās realitātes mākslas platforma “ART+”, Viļņu enerģijas izmantošanas pētījumiem, HPC pielietojumiem u.c.  Tostarp devāmies pie Zaļo un viedo tehnoloģiju klastera, kur apskatījām viedo ēku “Greenbox” un uzzinājām par klastera īstenotajiem projektiem.

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtā uzzinājām, kā zinātniskie risinājumi palīdzējuši komersantiem, un iepazināmies ar tādām tehnoloģijām kā fotonika, mikrofluīdi, “organ on chip”, x-Ray, “thin film technologies”, enerģija (baterijas, ūdeņradis) un nanotehnoloģijas. Tāpat mums bija iespēja satikt un izvaicāt zinātniekus, kuri ne tikai veic starptautiski konkurētspējīgus pētījumus un izglīto studentus, bet arī sadarbojas ar uzņēmējiem un piedāvā inovatīvus pētnieciskos risinājumus.

Visbeidzot esam izveidojuši informatīvu ikmēneša ziņu lapu esošiem un topošiem klientiem, kā arī visiem interesentiem par Latvijas Digitālā akseleratora aktualitātēm, dažādām atbalsta programmām digitalizācijai un jaunumiem nozarē. Lai saņemtu ikmēneša ziņu lapu savā e-pastā, lūgums aizpildīt formu šeit.

2024. gadā plānots uzsākt Atveseļošanas fonda atbalsta programmu uzņēmumu darbinieku digitālo prasmju attīstībai, kuras mērķis ir pilnveidot Latvijas sīko (mikro), mazo, vidējo un lielo komersantu digitālās, robotizācijas un automatizācijas prasmes, tai skaitā prasmes, kas sekmētu eksporta veicināšanu, augsta līmeņa digitālās pārvaldības pamatprasmes uzņēmumu vadības līmenī un prasmes digitālo tehnoloģiju izmantošanai dažādos uzņēmējdarbības procesos. Tostarp šogad Latvijas Digitālais akselerators atklās mentoringa programmu ar mērķi veicināt uzņēmumu aktivitāti jaunu digitālu produktu un/vai pakalpojumu izstrādes un ieviešanas jomā, sekmējot to attīstību un komerciālos panākumus. Plānots izveidot arī papildu darba grupas, kas veltītas GovTech jeb publiskās pārvaldes tehnoloģiju sektoram un dronu tehnoloģijām.

Plašāka informācija un aktualitātes pieejamas Latvijas Digitālā akseleratora tiešsaistes vietnē https://www.digitallatvia.lv/ un sociālo tīklu kontos Facebook https://www.facebook.com/digitallatvia/ un LinkedIn https://www.linkedin.com/company/digitallatvia.

Līdzfinansēts no Eiropas Savienības projekta "Latvijas Digitālais akselerators" DAoL, ID Nr. 101083718 un Eiropas Savienības Atjaunošanas un noturības mehānisma ID Nr. 2.2.1.1.i.0/1/23/I/CFLA/002. Eiropas Savienība neatbild par materiāla saturu.