Starptautiskā projektā Latvijā, Lielbritānijā un Kanādā veidos unikālas testa vides robotizētiem kuģiem

ilustratīvs attēls
22.02.2024

VAS Elektroniskie sakari iesaistījusies starptautiskā Latvijas, Lielbritānijas un Kanādas konsorcija projektā, kas paredz radīt risinājumu vienota jūras attālinātās vadības centra (ROC - Remote Operations Centre) izveidei. Šonedēļ, 22. un 23. februārī projekta ietvaros organizētā darba seminarā pulcējušies ostu, jūrniecības, IKT nozares profesionāļi un pētnieki, lai kopīgi strādātu pie ROC risinājumu platformas, kas būs pamatā progresīvam kuģniecības un ostu izmēģinājumu poligonam katrā no projekta partnervalstīm.

Projektā kā vadošais partneris piedalās Lielbritānijas jūras inovāciju uzņēmums “On The Layline”, Kanādas uzņēmums Angler Solutions Inc., kā arī Latvijas partneru konsorcijs VAS Elektroniskie sakari (VAS ES) vadībā: Rīgas brīvosta, Ventspils brīvosta, Liepājas SEZ, kā arī SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un Rīgas Tehniskā Universitāte (RTU).  

Projekta ietvaros tiks organizēti trīs šādi darba semināri, un rezultātā tiks izstrādāts visaptverošs ziņojums, kurā būs izklāstītas vispārējās prasības un attīstības ceļvedis pilnvērtīgas ROC sistēmas izveidei. “Ziņojums ir pirmais atspēriena punkts, lai apvienotu partnervalstis ilgtermiņa sadarbībai. Tālākais mērķis ir kopīgu izmēģinājuma poligonu un ROC sistēmu izveide, lai varētu testēt un sertificēt jaunās paaudzes tehnoloģijas ostu un jūrniecības nozarēs. Izveidojot šādu testa poligonu Rīgā, tiktu veicināta ostas attīstība, vienlaikus radot būtisku ekonomisko pienesumu valstij vietējās ražošanas un IKT nozares attīstības, kā arī starptautisko investīciju piesaistes veidā”, norāda projekta Latvijas partneru konsorcija koordinators, VAS Elektroniskie sakari organizētā 5G Techritory foruma vadītājs Neils Kalniņš.

Kā norāda projekta vadošā partnera - Lielbritānijas jūras inovāciju uzņēmuma “On The Layline”, dibinātājs Robs Vatsons: “Nākamās paaudzes kuģošanas un ostu tehnoloģijas pašreiz attīstās ļoti strauji un galvenokārt ir saistītas ar dažādu autonomas darbības objektu izstrādi un ienākšanu mūsu dzīvē. Autonomi kuģi, dažādi autonomas darbības kuģojoši objekti, kas darbojas gan virs ūdens, gan zem ūdens, kā arī autonomi lidojoši droni - visas šīs tehnoloģijas ir paredzētas, lai sadarbojoties savā starpā uzlabotu kuģošanas un ostu darbības efektivitāti un drošību. Taču šobrīd galvenais izaicinājums un jautājums, kas jārisina, lai šīs tehnoloģijas varētu veikt sev paredzētās funkcijas, ir trūkstošais regulējums – vienoti noteikumi un standarti saistībā ar autonomiem peldlīdzekļiem pasaules jūrās”.

Ar ROC risinājuma izstrādi būtu izveidota sistēma, kas būtu pilnīga un spētu nodrošināt vienotu platformu visiem datu avotiem, kas nepieciešami drošām jūrlietu autonomijas darbībām. Šī platforma ir ļoti svarīga, lai palīdzētu sekmīgai saistītās industrijas attīstībai, kā arī izstrādātu standartus un normatīvos regulējumus autonomijas izmantošanai uz ūdens. Šī standartu un regulējumu izveide paātrinās jaunu sistēmu ieviešanu, kā arī starptautisko sadarbību starp valstīm un attiecīgo testēšanas platformu izmantošanu.

“Šobrīd strādājam pie vairākām jauno tehnoloģiju iniciatīvām, kas būtu interesantas un pielietojamas tieši no ostas darbības viedokļa. Jau vairāku gadu garumā sadarbojamies ar Latvijas tehnoloģiju nozares pionieriem un 5G ekosistēmu, kā arī uzturam regulāru pieredzes apmaiņu ar Eiropas ostu inovāciju līderiem - Roterdamu, Triesti, Stokholmu, Plimutu u.c. ostām . Tādēļ iesaistīšanās ROC izstrādes projektā Rīgas ostai ir likumsakarīga. Tā paver iespēju kļūt par unikālu testēšanas vietu nākamās paaudzes jūrniecības tehnoloģijām, vienlaikus paaugstinot kopējo augstas pievienotās vērtības aktivitāti ostā, veicinot augstvērtīgu investīciju piesaisti un jaunu ienākumu ģenerēšanu, aktīvi piedaloties datu ekonomikā”, projekta pozitīvo ieguvumu vērtē Rīgas brīvostas pārvaldnieks Ansis Zeltiņš.