Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministres Ingas Bērziņas vizīte

28.03.2024

Šodien, 28. martā, pie mums vizītē viesojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministre Inga Bērziņa , lai iepazītos ar uzņēmuma darbību, līdzšinējiem rezultātiem un turpmākās attīstības plāniem.

Sarunas laikā diskutējām par mūsu uzņēmuma nozīmi elektronisko sakaru tirgus attīstībā un Latvijas konkurētspējas veicināšanā starptautiskajā vidē, apspriežot tādus tematus kā:

  • Mūsu pamatdarbības un ar likumu deleģēto funkciju īstenošana un efektīva pārvaldība;
  • Uzņēmuma darbinieku mērķtiecīga prasmju un zināšanu celšana un konkurētspējas veicināšana, lai nodrošinātu uzņēmuma nemitīgu attīstību;
  • Uzņēmuma inovācijas un eksportspēja;
  • Aktīva darbība dažādos projektos, kas palīdz gan darbiniekiem apgūt nākotnes tendencēm atbilstošas zināšanas, gan veidot ciešu sadarbību ar stratēģiski svarīgiem partneriem kā vietējā, tā starptautiskā līmenī.

Paldies ministrei par vizīti, izteikto atzinību par mūsu darbu un gatavību arī turpmāk sadarboties un atbalstīt uzņēmuma aktivitātes attīstības, pētniecības, inovāciju un starptautiskās sadarbības jomās.