Gaisa kuģniecības sakaru atļaujas

Gaisa kuģniecības radiosakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju, piem., apliecinājumu par gaisa kuģa reģistrāciju Latvijas Republikā
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par gaisa kuģniecības sakariem skatīt šeit 
  • Informāciju par Inmarsat pakalpojumiem skatīt šeit 

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (gaisa kuģniecības sakari) 

Noderīga informācija, pieprasot gaisa kuģa stacijas atļauju

Gaisa Kuģa stacijas atļauju savā vārdā var pieprasīt gaisa kuģa īpašnieks vai ekspluatants (pēc Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” datiem).

No 2019. gada 1. janvāra gaisa kuģa stacijas atļauja netiek izsniegta vai pagarināta, ja VHF radiostacija nenodrošina 8,33 kHz kanālu soli.

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Gaisa kuģa stacijas atļaujas pieprasījums  
Gaisa kuģniecības sauszemes stacijas atļaujas pieprasījums  

Gaisa kuģniecības radionavigācijas sauszemes stacijas (ILS) atļaujas pieprasījums

 
Gaisa kuģniecības radionavigācijas sauszemes stacijas (VOR/DME) atļaujas pieprasījums  
Gaisa kuģniecības multilaterācijas sistēmas sauszemes mobilo staciju atļaujas pieprasījums  
Gaisa kuģniecības multilaterācijas sistēmas sauszemes stacijas atļaujas pieprasījums  
Gaisa kuģniecības radiolokācijas stacijas atļaujas pieprasījums  
Veidlapa lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja):
Lietošanas atļaujas pieprasījums  
Veidlapas esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):
Pieprasījums gaisa kuģa stacijas atļauju pagarināšanai  
Pieprasījums atļauju pagarināšanai (izņemot gaisa kuģi)  
Veidlapas esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums gaisa kuģa stacijas atļauju anulēšanai  
Pieprasījums atļauju anulēšanai (izņemot gaisa kuģi)  
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form