Jūras sakaru atļaujas

Jūras mobilo sakaru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju, piem., Starptautiskajā Telesakaru savienībā reģistrētas starptautiskas norēķinu organizācijas rakstisku piekrišanu (ja paredzēts izmantot tās pakalpojumus);
  3. Aizpildītu klienta izpētes anketu, ja pieprasījumu iesniedz ārvalstu juridiskā persona;
  4. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par jūras sakariem skatīt šeit 
  • Informāciju par Inmarsat pakalpojumiem skatīt šeit

Svarīgi atcerēties! Radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujā kā atļaujas adresāts tiks norādīts pieprasījuma iesniedzējs. Rēķini par sniegtajiem pakalpojumiem tiks izrakstīti atļaujas adresātam.

Cenrāža piemērošana (jūras kuģniecības sakari)

Noderīga informācija, pieprasot kuģa stacijas atļauju

Kuģa stacijas atļauju savā vārdā var pieprasīt kuģa īpašnieks vai operators (pēc Latvijas Jūras administrācijas datiem vai VAS “Ceļu Satiksmes Drošības direkcija” datiem).

MMSI (Maritime Mobile Service Identity) jāpieprasa tajā valstī, zem kuras karoga kuģis peld. MMSI numuru Latvijā piešķir VAS “Elektroniskie sakari”, izskatot kuģa stacijas lietošanas atļaujas pieprasījumu kuģiem, kuri ir reģistrēti Latvijā vai par kuriem ir uzsāktas reģistrēšanas darbības Latvijas Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrā. Informāciju par vēlmi saņemt MMSI numuru lūgums norādīt kuģa radiostacijas lietošanas atļaujas pieprasījuma veidlapas 6.sadaļā “komentāri”.

Kuģa radiostacijas lietošanas atļaujas pieprasījuma veidlapās ir jānorāda arī kuģu vispārīgais iedalījums un kuģu individuālais iedalījums. Iespējamos iedalījumus varat atrast šeit:

FV - Zvejas kuģis
GV - Oficiāla dienesta kuģis
MM - Tirdzniecībask kuģis
NF - Upju kuģis
NS - Kara kuģis
OF - Jūras kuģis
PL - Atpūtas kuģis
SV - Glābšanas kuģis
XX - Nav noteikts

AVI - dispečerkuģis
BAR - lihters
BLK - beramkravu kuģis
BLN - vaļu mednieks
BLS - boju kuģis
BTA - kuģis - rūpnīca
CA - kravas kuģis
CAB - kabotāžas kuģis
CBL - kabeļu licējs
CGT - krasta apsardzes kuģis
CHM - ķīmisko vielu nesējkuģis
CHA - barža
CHR - traleris
CIM - cementa vedējs
CIT - tankkuģis
COA - ogļu kuģis
CON - konteineru kuģis
COR - korvete
CRO - kreiseris
CTR - kuteris
DES - iznīcinātājs
DIV - ūdenslīdēju kuģis
DMN - mīnu traleris
DOU - muitas laiva
DRG - zemessmēlējs
DRY - sauskravas kuģis
DUN - kečs
ECO - mācību kuģis
ESC - eskorta kuģis
EXP - pētniecības/apsekošanas kuģis
FBT - prāmis
FPS - ātrs patruļkuģis
FRG - refrižeratorkuģis
FRM - meteoroloģiskais kuģis
FRT - fregate
FRU - augļu pārvadāšanas kuģis
FSO - Peldošā krātuve
GEN - vispārējas kravas kuģis
GOL - šoneris
GRC - graudu pārvadāšanas kuģis
GRF - peldošais celtnis
GS - karakuģis
HOP - kuģis - slimnīca
HYD - hidrogrāfijas kuģis
ICE - ledlauzis
ICN - atkritumu dedzināšanas kuģis
INS - inspekcijas kuģis
LAN - omāru zvejas kuģis
LOU - lageris
MOR - bankers
MOU - mīnu kuģis
MTB - motorlaiva
NET - piesārņojuma un virsmas attīrīšanas kuģis
NVP - navigācijas kuģis
OBO - Rūdas-beramkravu-naftas kuģis
OIL - naftas tankuģis
OSC - okeanogrāfiskais kuģis
OSV - okeāna stacija
PA - pasažieru kuģis
PAQ - laineris
PBE - lopu vedējs
PCH - baržu vedējs
PER - urbšanas iekārta
PH - zvejas kuģis
PHA - bākas kuģis
PHR - bākas apsardzes kuģis
PHS - zvejas sargkuģis
PLE - platforma
PLT - loča kuģis
PMP - ugunsdzēsējs
PMX - kravas un pasažieru kuģis
PON - pontons
PTA - lidmašīnas bāzes kuģis
PTH - helikopteru bāzes kuģis
RAM - nogrimušu kuģu izcēlājs
RAV - apgādes kuģis
ROC - akmeņu skaldītājs
ROU - RoRo kuģis
SAU - glābšanas kuģis
SEC - drošības dežūrkuģis
SLO - vienmasta burinieks (sloop)
SMN - zemūdene
SOU - atbalsta kuģis
SRV - patruļkuģis
THO - tunču zvejnieks
TPG - šķidrās gāzes vedējs
TPO - rūdas vedējs
TPS - šķīdinātāja vedējs
TPT - transports
TPW - koksnes vedējs
TRA - klaidonis (Tramp)
TUG - velkonis
TVH - automobiļu vedējs
VDO - laiva
VDT - kuģis uz zemūdens spārniem
VLR - burinieks
XXX - nenoteikts
YAT - jahta

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):

Kuģa stacijas lietošanas atļaujas pieprasījums  
Ship station license application form (ENG)  
Jūras mobilā dienesta krasta stacijas pieprasījums  
Radiolokācijas stacijas atļaujas pieprasījums  
Veidlapa lietošanas atļaujas saņemšanai (ja iepriekš saņemta uzstādīšanas vai pagaidu atļauja)
Lietošanas atļaujas pieprasījums  
Veidlapas esošu atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):
Pieprasījums kuģa stacijas atļauju pagarināšanai  
Pieprasījums atļauju pagarināšanai (izņemot kuģi)  
Veidlapas esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums kuģa stacijas atļaujas anulēšanai  
Pieprasījums atļauju anulēšanai (izņemot kuģi)  
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form