Radioamatieru atļaujas

Radioamatieru dienesta ikona

Iesniedzamie dokumenti

Lai saņemtu atļauju, iesniedzējs vai tā pilnvarota persona VAS “Elektroniskie sakari” iesniedz šādus dokumentus:

  1. Aizpildītu atļaujas pieprasījuma veidlapu (iesniegumu), ko parakstījusi paraksttiesīgā, vai attiecīgi pilnvarota persona (skat. pieprasījumu veidlapu/-as lapas beigās);
  2. Nepieciešamības gadījumā iesniedz atbilstošu papildu informāciju, piem., radioamatiera eksaminācijas apliecības oriģinālu vai kopiju, ja apliecība izdota ārvalstīs, vai, pieprasot koplietošanas radiostacijas atļauju, pievieno atbildīgās personas HAREC apliecības oriģinālu vai kopiju, ja apliecība izdota ārvalstīs.
  3. Pilnvaras oriģinālu vai atbilstoši noformētu pilnvaras kopiju, ja iesniegumu parakstījusi pilnvarotā persona.

Pieprasījumu savā vārdā var iesniegt gan juridiska, gan fiziska persona.

  • Informāciju par dokumentu iesniegšanu, nosacījumiem, nepieciešamajām pilnvarām un izskatīšanas termiņu skatīt šeit 
  • Plašāku informāciju par radioamatieru sakariem skatīt šeit 
  • Informāciju par radioamatieru eksāmeniem skatīt šeit

Svarīgi atcerēties! Pieprasot atļauju, ir jāveic maksājums uz kādu no rekvizītos norādītajiem bankas kontiem, atbilstoši valsts akciju sabiedrības "Elektroniskie sakari" publisko maksas pakalpojumu cenrādim;.

Cenrāža piemērošana (radioamatieru dienests)

Noderīga informācija, pieprasot amatieru stacijas atļauju

Personas, kurām līdz 2008. gada 10. maijam izsniegta pirmās vai otrās kategorijas radiostacijas atļauja, radiostacijas darbības atsākšanai var saņemt A kategorijas radiostacijas atļauju atbilstoši noteikumu 23. un 24. punktā minētajai kārtībai.

Personas, kurām līdz 2008. gada 10. maijam izsniegta trešās vai ceturtās kategorijas radiostacijas atļauja, radiostacijas darbības atsākšanai var saņemt B kategorijas radiostacijas atļauju atbilstoši noteikumu 23. un 24. punktā minētajai kārtībai.

Sporta raidītāju un radiostaciju lietošanai valsts akciju sabiedrība "Elektroniskie sakari" izsniedz pēc sacensību vai treniņu rīkotāja pieprasījuma. Pieprasījumā norāda atbildīgo personu, radiostaciju vai raidītāju skaitu, frekvenču diapazonus, vēlamos izsaukuma signālus, lietošanas vietu un laiku.

Pieprasījuma veidlapas

Veidlapas jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Radioamatiera individuālās lietošanas radiostacijas pieprasījums  

Radioamatiera koplietošanas radiostacijas pieprasījums

 
Radioamatiera neapkalpojamas radiostacijas pieprasījums  

Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):

Pieprasījums radioamatieru stacijas atļaujas pagarināšanai