Apraides atļaujas

TV un skaņas apraides radiosakaru dienesta ikona

Kā uzsākt apraidi?

Elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim, kurš saņēmis apraides atļauju Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma noteiktā kārtībā un vēlas programmas izplatīšanu veikt ar savu raidītāju lai uzsāktu skaņas vai TV apraidi, atbilstoši Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumam un Ministru kabineta 2006. gada 06. jūnija noteikumiem Nr. 453 “Noteikumi par radiofrekvences piešķīruma lietošanas atļaujām


VAS "Elektroniskie sakari" jāiesniedz šādi dokumenti:

1. pieteikuma vēstule brīvā formā;

2. rīkojuma noraksts vai cits dokuments par amatpersonu, kura ir atbildīga par radioiekārtas izmantošanu;

3. aizpildīta pieprasījuma veidlapa (veidlapu var saņemt VAS ES vai izdrukāt no VAS ES mājas lapas internetā);

4. ārvalstu juridiskā persona papildus pieprasījumu veidlapai aizpilda identifikācijas anketu.

Pēc visas nepieciešamās informācijas saņemšanas, plānotajā raidīšanas vietā VAS ES speciālisti novērtēs elektromagnētisko situāciju, saderību ar citām esošām, plānotām apraides stacijām, kā arī citām sakaru sistēmām.

Ja plānotā raidīšanas vieta tiks atzīta par piemērotu apraides stacijas ierīkošanai, VAS ES izsniegs apraides raidītāja uzstādīšanas atļauju, kurā norādīti stacijai atļautie izstarošanas parametri.

Tālāk raidorganizācija iegādājas rūpnieciski ražotu, novērtētu un Latvijā lietošanai paredzētu raidītāju un antenu, uzstāda tos raidīšanas vietā atbilstoši VAS ES akceptētam ierīkošanas tehniskajam projektam un, saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 255, apmaksā VAS ES izstādīto rēķinu par uzstādīšanas atļaujas pieprasījuma izskatīšanu.
 
Kad darbam viss sagatavots, apliecinājums un citi nepieciešamie dokumenti iesniegti, VAS ES veiks raidošās stacijas pirmsekspluatācijas pārbaudi uzstādīšanas vietā un izsniegs apraides raidītāja lietošanas atļauju. Apraidi uzsākt atļauts tikai pēc lietošanas atļaujas saņemšanas.


Plašāka informācija par skaņas (TV) apraidi 

Cenrāža piemērošana (apraide)

Konsultācijas

Juris Rencis - Radiofrekvenču plānošanas nodaļa, skaņas un TV apraide
Tālr.: +371 67333157
E-pasts: juris.rencis@vases.lv

Aivars Kricmanis - radioiekārtu atbilstības novērtēšana un paziņošana par izplatīšanu
Tālr.:  +371 67 282 863
E-pasts: aivars.kricmanis@vases.lv

Klientu vadības nodaļa – pakalpojumu cenas un samaksas kārtībā
Tālr.: +371 67 332 179
+371 67 332 724
E-pasts: vases@vases.lv

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) 
Doma laukums 8A, Rīga, LV-1939
Tālr.: +371 67 221 848 
E-pasts: neplp@neplp.lv
http://www.neplp.lv 

 

Veidlapa jaunu atļauju saņemšanai (jāaizpilda arī tad, ja ir izmaiņas):
Pieprasījums skaņas (TV) apraides raidītāja uzstādīšanai
Veidlapa esošo atļauju pagarināšanai (ja nav izmaiņas):
Pieprasījums atļauju pagarināšanai Saite uz dokumenta paraugu PAREJAS ATLAUJAS iesniegums ATLAUJU pagarinasanai
Veidlapa esošo atļauju anulēšanai:
Pieprasījums atļauju anulēšanai Saite uz dokumenta paraugu
Identifikācijas anketa (ārvalstu juridiskajām personām):
Identifikācijas anketa/ Customer Identification Form